27 2013 березня 3067

Лісова і деревообробна промисловість

Тема 9. Лісова ідеревообробна промисловість

Урок 23. Лісова і деревообробна промисловість

 

Мета: дати характеристику галузі (значення, склад, основні райони лісозаготівлі, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств, ознайомити з основними проблемами галузі; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів лісової та деревообробної промисловості); виховувати екологічну культуру учнів (раціо­нальне збереження природних ресурсів тощо), творчий підхід до розв’язання нестандартних завдань.

Детальніше
27 2013 березня 3612

Хімічна промисловість

Тема 8. Хімічна промисловість

Урок 22. Хімічна промисловість

 

Мета: дати характеристику галузі (значення, склад хімічної промисловості, сировинна база, територіальна структура); по­яснити чинники розміщення різних типів підприємств; визна­чити зв’язки хімічної промисловості з іншими; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів хімічної промисловості) та аналізувати статистичні дані про ви­киди шкідливих речовин у різних містах України; виховувати екологічну культуру учнів (висновки про вплив галузі на довкіл­ля, раціональне збереження природних ресурсів тощо), творчий підхід до розв’язання нестандартних завдань.

Детальніше
27 2013 березня 2860

Машинобудування і металообробка

Тема 7. Машинобудуванняіметалообробка

Уроки 20–21. Машинобудування і металообробка

 

Мета: дати характеристику галузі (значення, склад машинобу­дування, територіальна структура); пояснити чинники розміщен­ня різних типів підприємств; визначити регіональні відмінності розвитку машинобудування в Україні; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і великих центрів машинобудування), уміння аналізувати схему внутрішньогалу­зевих, міжгалузевих зв’язків машинобудування; виховувати еко­логічну культуру учнів (висновки про вплив галузі на довкілля, раціональне збереження природних ресурсів тощо), економічне мислення (вихід з кризи для галузі).

Детальніше
27 2013 березня 2791

Металургійна промисловість

Тема 6. Металургійна промисловість

Уроки 18–19. Металургійна промисловість

 

Мета: дати характеристику галузі (значення, склад металур­гійної промисловості і типи підприємств, що працюють у галузі, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і великих центрів металургії), уміння розв’язувати техніко-економічні завдання та аналізувати статис­тичні дані про викиди шкідливих речовин у різних містах Укра­їни; виховувати екологічну культуру учнів (висновки про вплив галузі на довкілля, раціональне збереження природних ресурсів тощо), економічне мислення (вихід із кризи для галузі).

Детальніше
27 2013 березня 4447

Електроенергетика

Тема 5. Електроенергетика

Урок 17. Електроенергетика

 

Мета: охарактеризувати структуру електроенергетики, її зна­чення, основні типи електростанцій та найважливіші ЛЕП; дати поняття про традиційні та нетрадиційні джерела електроенергії та типи електростанцій; розвивати навички аналізу секторних діаграм (виробництва електроенергії різними типами електро­станцій), навички порівняння (особливості виробництва елек­троенергії на ТЕС, ГЕС, АЕС) та складання схеми міжгалузевих зв’язків електроенергетики; удосконалювати вміння працювати з настінною та контурною картами; виховувати позитивність мислення, економічну культуру в побуті, громадянську позицію (стосовно проблематики енергозбереження).

Детальніше
27 2013 березня 2103

Паливна промисловість (частина 2)

Урок 16. Паливна промисловість (частина 2)

 

Мета: охарактеризувати склад, особливості розвитку і розмі­щення галузей паливної промисловості (нафтової, газової), зна­чення цих підгалузей у господарстві України; розвивати навички аналізу статистичного матеріалу, навички роботи з контурною картою; уміння працювати з настінною картою; виховувати економічне мислення, заощадливість у використанні паливних ресурсів.

Детальніше
27 2013 березня 3247

Паливна промисловість (частина 1)

Тема 4. Паливна промисловість

Урок 15. Паливна промисловість (частина 1)

 

Мета: охарактеризувати склад, особливості розвитку і роз­міщення галузей паливної промисловості в цілому і конкретно кам’яновугільної, значення галузі в господарстві України; розви­вати навички аналізу статистичного матеріалу, навички роботи з контурною картою, уміння працювати з настінною картою; вихо­вувати економічне мислення, повагу до важкої шахтарської праці.

Детальніше
27 2013 березня 5338

Промисловість: загальна характеристика

Тема 3. Промисловість: загальна характеристика

Урок 14. Промисловість: загальна характеристика

 

Мета: дати визначення поняття «промисловість»; охаракте­ризувати зміни галузевої структури промисловості; обґрунтувати роль і значення промисловості в господарстві України; розвивати навички складання та аналізу галузевої структури промисловості; виховувати впевненість та позитивність мислення відносно змін, які відбуваються в промисловості України.

Детальніше