04 2012 грудня 4756

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича

УРОК 24

Тема. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича

 

Мета: з’ясувати, яким було становище Галицько-Волинської держави за наступників Данила Романовича; визначити зовнішні і внутрішні причини занепаду; удосконалювати вміння і навички роботи з історичними джерелами, картами; аналізувати історичну інформацію, давати власну оцінку історичним подіям; виховувати інтерес до вивчення історії України, повагу до її минулого.

Детальніше
04 2012 грудня 8194

Князювання Данила Романовича Галицького

УРОК 23

Тема. Князювання Данила Романовича Галицького

 

ВАРІАНТ 1

Мета: сформувати уявлення про Галицько-Волинську державу як спадкоємицю традицій Київської Русі, показати роль Данили Галицького в процесі державотворення, висвітлити засади його внутрішньої і зовнішньої політики; розвивати вміння складати хронологічні таблиці, аналізувати історичні факти й події, оцінювати їх значення; визначати роль особистості в історичному процесі; виховувати повагу до історичного минулого, національну свідомість на основі особистого сприймання історії.

Детальніше
04 2012 грудня 5046

Боротьба проти монгольських завойовників

УРОК 22

Тема. Боротьба проти монгольських завойовників

 

ВАРІАНТ 1

Мета: розкрити особливості організації військових походів монголів на Русь у XIII ст. і причини їхніх перших успіхів; познайомити учнів з причинами поразки русько-половецьких військ на р. Калка; на прикладах подвигів захисників м. Києва визначити джерела мужності та героїзму русичів; розширити знання учнів з вивченої теми за рахунок залучення додаткових історичних джерел; засвоїти основні поняття та хронологію; формувати вміння аналізувати письмові історичні джерела; працювати з настінною картою, атласом та навчальною картою, розвивати вміння робити критичний аналіз історичних текстів, робити узагальнення й висновки на основі сприйняття різних ідей; виховувати в учнів толерантне ставлення до різних оцінок історичних подій та осіб, повагу до героїчного минулого.

Детальніше
04 2012 грудня 3863

Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича

УРОК 21

Тема. Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича

Лабораторно-практична робота за темою «Князь Роман Мстиславич»

 

Мета: сформувати уявлення про діяльність галицького князя Романа Мстиславича; розвивати вміння характеризувати видатних діячів на підставі аналізу та зіставлення різноманітних історичних джерел.

Детальніше
04 2012 грудня 3350

Тематичне оцінювання за темою «Київська Русь за часів роздробленості»

УРОК 20

Тема. Тематичне оцінювання за темою «Київська Русь за часів роздробленості»

 

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів у ході вивчення теми за допомогою тестів; перевірити вміння застосовувати отримані знання.

Детальніше
04 2012 грудня 2869

Узагальнення за темою «Київська Русь за часів роздробленості»

УРОК 19

Тема. Узагальнення за темою «Київська Русь за часів роздробленості»

 

Мета: узагальнити та систематизувати знання про становлення державності на українських землях, розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, висловлювати власну думку, давати характеристику історичним діячам, виховувати повагу до історії своєї країни.

Детальніше
04 2012 грудня 4986

Культурний розвиток Київської Русі у другій половині ХІ - першій половині ХІІІ ст.

УРОК 18

Тема. Культурний розвиток Київської Русі у другій половині ХІ - першій половині ХІІІ ст.

 

ВАРІАНТ 1

Тема. Розвиток писемності, освіти, наукових знань, музики та літератури в Київській державі та Галицько-Волинському князівстві

Мета: ознайомити учнів з головними етапами формування української народності, усною народною творчістю та пам’ятками літератури; сформувати уявлення про розвиток освіти і літератури в Київській Русі та Гали­цько-Волинському князівстві, походження терміна «Україна» та національної символіки; розвивати вміння характеризувати літературні твори і порівнювати їх з тогочасними літературними пам’ятка­ми Європи; виховувати інтерес до історії власного народу, його непростого ми­нулого.

Детальніше
04 2012 грудня 4644

Політичний та соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств

УРОК 17

Тема. Політичний та соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств

 

ВАРІАНТ 1

Мета: розкрити процес утворення держави на Галицьких і Волинських землях, роль особистості в історії та довести, що вона стала спадкоємицею Київської Русі; розвивати логічне мислення, уміння давати характеристику історичному діячеві, виховувати повагу до минулого народу.

Детальніше
04 2012 грудня 4459

Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств

УРОК 16

Тема. Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств

 

ВАРІАНТ 1

Мета: познайомити учнів з причинами роздробленості Київської Русі; підвести їх до розуміння причин і наслідків цього процесу, а саме - зв’язку між економічними відносинами та розвитком політичної надбудови; наголосити на подіб­ності історичних процесів у Київській державі та в країнах Західної Європи; розвивати вміння аналізувати історичні факти та події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки; розвивати інтерес до історії країни.

Детальніше
04 2012 грудня 3444

Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха

УРОК 15

Тема. Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха

 

ВАРІАНТ 1

Мета: з’ясувати причини приходу до влади Володимира Мономаха; розуміти наслідки посилення великокнязівської влади; розвивати вміння давати характеристику історичній особі; формувати навички роботи з історичними джерелами.

Детальніше