14 2014 лютого 743

Практична робота №6 «Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора»

Урок 17

Тема: Практична робота №6 «Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора».

 

Мета:

навчальна: формувати навички вводу числової, формульної та текстової інформації за допомогою програми опрацювання електронних таблиць; повторити і закріпити засвоєні на попередніх уроках умінь та навичок щодо використання основних понять ЕТ;

розвиваюча: розвивати вміння порівнювання, аналізу та синтезу отриманих знань, навичок застосовувати їх на практиці;

виховна: виховувати інформаційно компетентну людину.

Детальніше
14 2014 лютого 671

Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок

Урок 16

Тема: Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

 

Мета:

навчальна: формувати поняття діапазону, формувати вміння і навички роботи з діапазонами, домогтися засвоєння принципу відносної адресації і правил його застосування під час розв’язування задач, засвоєння операцій копіювання, переміщення формул, вивчення особливостей цих операцій під час застосування принципу відносної адресації, повторити правила введення даних;

розвиваюча: розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення, мову й увагу;

виховна: виховувати працьовитість, формувати навички самостійності в роботі.

Детальніше
08 2014 лютого 838

Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора

Урок 15

Тема: Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.

 

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з призначенням електронних таблиць, основними поняттями; розповісти про можливості застосування електронних таблиць;

розвиваюча: розвивати практичну компетентність, вміння виділяти головне;

виховна: виховувати інформативну культуру, для формування наукового світогляду продемонструвати можливості застосування комп’ютерів та електронних таблиць для розв’язання різноманітних завдань.

Детальніше
08 2014 лютого 744

Ділова гра «Акули текстового процесора» (Підсумковий урок з теми "Текстовий процесор")

Урок 14

Тема: Ділова гра «Акули текстового процесора» (Підсумковий урок з теми  "Текстовий процесор").

 

Мета:

навчальна: узагальнити, систематизувати та перевірити знання учнів з теми «Текстовий процесор»;

розвиваюча: розвивати вміння практично застосовувати вивчений матеріал;

виховна: виховувати впевненість у своїх силах, колективізм, естетичність у виконанні завдань.

Детальніше
07 2014 лютого 790

Настроювання середовища користувача текстового процесора. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання. Робота з редактором формул. Практична робота № 5. Робота з редактором формул

Урок 13

Тема: Настроювання середовища користувача текстового процесора. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання. Робота з редактором формул. Практична робота № 5. Робота з редактором формул.

 

Мета:

навчальна: навчити учнів настроювати середовище користувача текстового процесора, створювати в автоматичному режимі макроси, навчити працювати з редактором формул;

розвиваюча: розвивати практичну компетентність;

виховна: виховувати інформативну культуру.

Детальніше
07 2014 лютого 1024

Використання стилів, поняття про схему документа. Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне створення змісту документа. Правила стильового оформлення документів різних типів

Урок 11

Тема: Використання стилів, поняття про схему документа. Перегляд документа в різних режимах. Автоматичне створення змісту документа. Правила стильового оформлення документів різних типів.

 

Мета:

навчальна: навчити учнів оформлювати текстові документи за допомогою стилів, використовувати схему документа, перегляд документа в різних режимах, автоматичне створення змісту документа; охарактеризувати основні правила стильового оформлення документів різних типів;

розвиваюча: розвивати потребу творчого оволодіння знаннями;

виховна: виховувати позитивні мотиви до навчальної діяльності, створювати умови для самореалізації учнів.

Детальніше
03 2014 лютого 1043

Практична робота № 3. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах

Урок 10

Тема: Практична робота № 3. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

 

Мета:

навчальна: формувати навички роботи з різними об’єктами-елементами документа: рисунками, фігурним текстом, таблицями, текстом

розвиваюча: розвивати образне мислення, творчу уяву, уважність, зорову та моторну координацію;

виховна: виховувати охайність та уважність під час виконання завдань; формувати інтерес до використання інформаційних технологій.

Детальніше
16 2014 січня 1387

Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей

Урок 9

Тема: Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей.

 

Мета:

навчальна: навчити учнів вставляти зображення у текстовий документ і настроювати їхні властивості;

розвиваюча: розвивати

виховна: виховувати

Детальніше
10 2014 січня 1287

Створення нумерованих і маркованих списків. Таблиці в текстових документах

Урок 8

Тема: Створення нумерованих і маркованих списків.  Таблиці в текстових документах.

 

Мета:

навчальна: навчити учнів створювати нумеровані і марковані списки; навчити створювати таблиці в текстових документах, редагувати їх та форматувати;

розвиваюча: розвивати інтерес до інформатики;

виховна: виховувати культуру споживача ПК.

Детальніше
10 2014 січня 1519

Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра

Урок 7

Тема: Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

 

Мета:

навчальна: ознайомити з основними прийомами щодо оформлення документів за допомогою шаблонів; набути практичних навичок створення та застосування шаблонів під час роботи з текстовим документом;

розвиваюча: розвивати потребу творчого оволодіння знаннями, пізнавальні інтереси та креативність;

виховна: виховувати позитивні мотиви до навчальної діяльності, створювати умови для самореалізації учнів.

Детальніше