10 2014 січня 1036

Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра

Урок 7

Тема: Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

 

Мета:

навчальна: ознайомити з основними прийомами щодо оформлення документів за допомогою шаблонів; набути практичних навичок створення та застосування шаблонів під час роботи з текстовим документом;

розвиваюча: розвивати потребу творчого оволодіння знаннями, пізнавальні інтереси та креативність;

виховна: виховувати позитивні мотиви до навчальної діяльності, створювати умови для самореалізації учнів.

Детальніше
10 2014 січня 763

Підсумковий урок з теми "Комп'ютерні презентації" (захист проектів)

Урок 6

Тема: Підсумковий урок з теми "Комп'ютерні презентації" (захист проектів)

 

Мета:

навчальна:

розвиваюча: розвивати логічне й технічне мислення, пам’ять, сприяти розвитку координації рухів та образне мислення;

виховна: виховувати акуратність та уважність під час застосування гіпертекстових технологій; навички самостійності та самоаналізу під час роботи з електронними засобами обробки інформації.

Детальніше
10 2014 січня 570

Використання гіперпосилань та кнопок дій. Перегляд презентації у різних програмних середовищах. Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів

Урок 5

Тема: Використання гіперпосилань та кнопок дій. Перегляд презентації у різних програмних середовищах. Керування показом презентації, настроювання його часових параметрів.

 

Мета:

навчальна: ознайомити з поняттям «гіпертекстові технології», «гіперпосилання»; навчити прийомам створення гіпертекстової навігації як у межах однієї презентації, так і між декількома презентаціями й іншими комп’ютерними файлами; формувати практичні навички створення презентації, оформлення слайдів, налаштування анімаційних ефектів;

розвиваюча: розвивати логічне й технічне мислення, пам’ять, сприяти розвитку координації рухів та образне мислення;

виховна: виховувати акуратність та уважність під час застосування гіпертекстових технологій; навички самостійності та самоаналізу під час роботи з електронними засобами обробки інформації.

Детальніше
10 2014 січня 563

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти зміни слайді

Урок 4

Тема: Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Рух об’єктів за заданими траєкторіями. Анімаційні ефекти зміни слайдів.

Практична робота № 2. Анімація в слайдових презентаціях.

 

Мета:

навчальна: навчити анімаційні ефекти до об’єктів слайда, рухати об’єкти за заданими траєкторіями, застосовувати анімаційні ефекти зміни слайдів;

розвиваюча: розвивати творчі здібності; вміння та навички застосовувати набуті знання на практиці;

виховна: виховувати уміння слухати та вчитись; здібність, охайність, вміння планувати свою роботу.  

Детальніше
09 2014 січня 703

Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів

Урок 3

Тема: Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів. Практична робота № 1. Розробка слайдової презентації.

 

Мета:

навчальна: навчити учнів оформляти слайди згідно принципу стильвого оформлення презентації та основним принципам дизайну слайдів;

-  розвиваюча: розвивати вміння та навички редагувати слайди за допомогою додавання та зміни тексту, розміщення на слайдах графічних зображень, вдалого стильового оформлення та дизайну, естетичний смак;

виховна: виховувати особистість, яка здатна поєднувати знання з різних галузей для успішного розв’язання задач.

Детальніше
09 2014 січня 680

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації

Урок 2

Тема: Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації.

 

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з порядком створення текстових написів та вставлення графічних зображень на слайдах презентації;

розвиваюча: розвивати логічне мислення (під час складання алгоритму створення презентації), уважність, творчу уяву, зорово-моторну координацію та образне мислення (під час візуального оформлення проекту);

виховна: виховувати інтерес до предмета засобами практичного втілення прийомів роботи із сучасними технологіями; акуратність та уважність під час створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації; навички самостійності та самоаналізу під час роботи з електронними засобами обробки інформації.

Детальніше
09 2014 січня 1215

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення

Урок 1

Тема: Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

 

Мета:

навчальна: повторити вивчене в 9 класі; повторити правила техніки безпеки в комп’ютерному класі; ознайомити учнів з поняттям презентації та комп’ютерної презентації, їх призняченням, слайдові та потокові презентації; оглянути програмні та технічні засоби, призначених для створення і демонстрації презентацій; навчити учнів створювати презентації різними способами, зберігати та відкривати створені презентації;

розвиваюча: сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера;

виховна: виховувати інформайційно-освічену людину, свідоме ставлення до формування інформаційної та комунікативної компетенції.

Детальніше
19 2013 жовтня 1728

Контрольна робота з теми «Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації».

Урок 5                                                                Дата ______________

 

Тема: Контрольна робота з теми «Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації».

Детальніше
19 2013 жовтня 1385

Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Поняття про метод розв’язування задачі. Поняття програми.

Урок 4                                                                Дата ______________

 

Тема: Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Поняття про метод розв’язування задачі. Поняття програми.

Детальніше
19 2013 жовтня 1640

Практична робота №1 «Побудова інформаційної моделі.»

Урок 3                                                                Дата ______________

 

Тема: Практична робота №1 «Побудова інформаційної моделі.»

Детальніше