03 2013 квітня 2977

Північно-Західний, Центральний, Карпатський економічні райони

Урок 46. Північно-Західний, Центральний, Карпатський економічні райони

 

Мета: дати характеристику Північно-Західного, Центрального та Карпатського економічних районів; розвивати навички порів­няння; виявляти взаємозв’язки між складовими господарського комплексу району; виховувати цікавість до нових знань, уміння працювати в групах.

Детальніше
03 2013 квітня 2576

Столичний економічний район

Урок 45. Столичний економічний район

 

Мета: дати характеристику Столичного району; розвивати навички складання картосхеми транспорту та зовнішніх зв’язків; виявляти взаємозв’язки між складовими господарського комплек­су району; виховувати цікавість до нових знань, комп’ютерних технологій, уміння працювати в групах.

Детальніше
03 2013 квітня 1953

Подільський, Причорноморський економічні райони

Урок 44. Подільський, Причорноморський економічні райони

 

Мета: дати характеристику Подільського та Причорно­морського районів; розвивати навички порівняння складових господарського комплексу районів; виявляти взаємозв’язки між складовими господарського комплексу району; виховувати географічну культуру, вміння працювати в групах, тактовність, делікатність.

Детальніше
03 2013 квітня 2195

Північно-Східний економічний район

Урок 43. Північно-Східний економічний район

 

Мета: дати характеристику Північно-Східного економічного району; розвивати навички роботи зі складання схематичного зображення економічного району; виявляти взаємозв’язки між складовими господарського комплексу району, удосконалювати географічний прийом «накладання карт» атласу; виховувати працелюбність, зосередженість.

Детальніше
03 2013 квітня 2376

Придніпровський економічний район

Урок 42. Придніпровський економічний район

 

Мета: дати характеристику Придніпровського економічного району; розвивати навички роботи зі схематичним зображенням економічного району; виявляти взаємозв’язки між складовими господарського комплексу району; удосконалювати географічний прийом «накладання карт» атласу; виховувати аналітичне мис­лення, увагу, вміння працювати в групах.

Детальніше
03 2013 квітня 2766

Поняття «економічний район». Донецький економічний район

Розділ IV Територіальний поділ України

Тема 1. Економіко-географічний поділ України

Урок 41. Поняття «економічний район». Донецький економічний район

 

Мета: дати поняття «економічний район» та його суттєві ознаки; охарактеризувати передумови територіального поділу України; ознайомити з мережею економічних районів України, критеріями їх виділення; охарактеризувати Донецький еконо­мічний район; розвивати навички характеристики економічного району за певним планом; удосконалювати просторову орієнтацію (під час створення ментальної карти); виховувати уважність, географічну культуру.

Детальніше
02 2013 квітня 3204

Міжнародні відносини 1930-х рр. XX століття

Тема. Міжнародні відносини 1930-х рр. XX століття.

 

Мета: використовуючи елементи ІКТ, сприяти засвоєнню та умінню характеризувати зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу (формувати мовленнєву компетентність), визначати витоки, прояви та наслідки політики «умиротворення»( формувати хронологічну компетентність). На основі роботи з історичними джерелами аналізувати процес радянсько-німецького зближення та причини підписання пакту «Молотова-Ріббентропа» (формувати аксіологічну компетентність). Розвивати вміння самостійно  працювати з різними видами джерел.

Детальніше
29 2013 березня 1479

Вплив процесів глобалізації на господарство України. Підсумковий урок за темами 13–16

Урок 40. Вплив процесів глобалізації на господарство України.

Підсумковий урок за темами 13–16

 

Мета: повторити, систематизувати матеріал про транспорт, соціальну сферу та зовнішні економічні зв’язки України; роз­вивати навички порівняння та узагальнення, аналізу та синте­зу матеріалу, вміння обстоювати свою точку зору; виховувати аналітичний підхід, бажання самостійно створювати дидактичні матеріали за темою.

Детальніше
29 2013 березня 2405

Інтеграція України в світове господарство

Урок 39. Інтеграція України в світове господарство

 

Мета: дати характеристику інтеграції України у світове госпо­дарство; визначити вплив процесів глобалізації на господарство України; познайомити з міжнародними організаціями, до яких входить Україна; розвивати навички аналізу та синтезу світової інтеграції; виховувати розуміння необхідності світових інтегра­ційних процесів.

Детальніше