12 2013 лютого 2675

Узагальнення й систематизація вивченого з розділу дієслово. Морфологічний розбір дієслів

Урок № 32

Узагальнення й систематизація вивченого з розділу дієслово. Морфологічний розбір дієслів

 

Мета: узагальнити й систематизувати знання семикласників з теми «Дієслово»; удосконалити вміння визначати морфологічні ознаки дієслова, його синтаксичну роль шляхом здійснення морфологічного розбору, пояснювати основні орфограми в дієсловах, використовуючи вивчені правила правопису; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовний етикет семикласників.

Детальніше
12 2013 лютого 6913

Не з дієсловами

Урок № 31

Не з дієсловами

 

Мета: повторити й поглибити знання семикласників про способи творення дієслів, зокрема про префіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису дієслів з часткою не разом і окремо та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієслова з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовний етикет семикласників.

Детальніше
12 2013 лютого 2458

М’який знак у дієсловах наказового способу

Урок № 30

М’який знак у дієсловах наказового способу

 

Мета: поглибити знання семикласників про способи дієслів, зокрема про дієслова наказового способу та їх творення; сприяти зміцненню навичок правильного написання слів з орфограмою «М’який знак у дієсловах наказового способу»; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовний етикет семикласників.

Детальніше
12 2013 лютого 8240

Правопис –ться, — шся в кінці дієслів

Урок № 29

Правопис –ться, — шся в кінці дієслів

 

Мета: повторити й закріпити знання семикласників про дієслово, його морфологічні ознаки; сприяти зміцненню навичок змінювати дієслова теперішнього часу, правопису дієслів, що закінчуються на -ться, -шся, знаходити й пояснювати орфограми; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати, конструювати мовні явища, відтворювати деформоване висловлювання, що містить дієслова на -ться, -шся; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників найкращі моральні цінності.

Детальніше
08 2013 лютого 6233

Урок розвитку комунікативних умінь №7. Усний твір — опис зовнішності людини в художньому стилі

Урок № 28

Урок розвитку комунікативних умінь №7. Усний твір — опис зовнішності людини в художньому стилі

 

Мета: формувати мовленнєво-комунікативні вміння усно складати твори — описи зовнішності людини в художньому стилі; удосконалювати вміння розуміти логіку викладу, визначати тему й основну думку тексту, тип і стиль мовлення; підвищувати мовленнєву культуру семикласників.

Детальніше
08 2013 лютого 2724

Букви Е, И в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін

Урок № 27

Букви Е, И в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін

 

Мета: поглибити знання семикласників щодо правопису особових закінчень дієслів І і ІІ дієвідмін; сприяти зміцненню навичок визначення дієвідміни дієслів, правильно писати й пояснювати орфограми в особових закінченнях дієслів; розвивати творчі вміння використовувати дієслова І і ІІ дієвідмін у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати бережливе ставлення до флори і фауни.

Детальніше
08 2013 лютого 3716

Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу

Урок № 26

Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу

 

Мета: поглибити знання семикласників про дієслова І і ІІ дієвідмін, сприяти зміцненню навичок визначення дієвідмін дієслів, правильного написання їх особових закінчень; редагувати деформовані тексти; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу познайомити учнів з Шевченком — художником.

Детальніше
08 2013 лютого 4539

Дієслова І і ІІ дієвідмін

Урок № 25

Дієслова І і ІІ дієвідмін

 

Мета: повторити й поглибити знання семикласників про дієслова І і ІІ дієвідмін; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати належність дієслів до певної дієвідміни; розвивати творчі вміння використовувати дієслова І і ІІ дієвідмін у зв’язних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників шанобливе ставлення до видатних українців.

Детальніше
08 2013 лютого 8914

Тематична контрольна робота № 2 (тестові завдання)

Урок № 24

Тематична контрольна робота № 2 (тестові завдання)

 

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми «Дієслово як частина мови»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання дієслів у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, установлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо.

Форма проведення тематичної контрольної роботи: виконання тестових завдань закритої й відкритої форми.

Детальніше
08 2013 лютого 4658

Способи творення дієслів

Урок № 23

Способи творення дієслів

 

Мета: познайомити семикласників зі способами творення дієслів; формувати вміння знаходити дієслова й визначати спосіб їх творення, вправно ними користуватися при творенні дієслів; доречно використовувати в мовленні дієслова, утворені різними способами; удосконалювати культуру усного й писемного мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу познайомити з надбанням народної медицини.

Детальніше