19 2013 лютого 10078

Ступені порівняння прислівників

Урок № 65

Ступені порівняння прислівників

 

Мета: поглибити знання учнів про прислівник, його морфологічні ознаки, ознайомити зі ступенями порівняння прислівників; формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати ступені порівняння прислівників, відрізняти їх від омонімічних ступенів порівняння прикметників; розвивати творчі вміння утворювати вищий і найвищий ступені порівняння прислівників; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників загальнолюдські цінності.

Детальніше
19 2013 лютого 8710

Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом

Урок № 64

Урок розвитку комунікативних умінь № 16.

Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом

 

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу щодо поданого сюжету; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз твору-оповідання, критично ставитися до змісту власне створеного тексту.

Детальніше
19 2013 лютого 3769

Уроки розвитку комунікативних умінь № 15. Повторення вивченого про жанри мовлення. Оповідання, особливості його побудови

Урок № 63

Уроки розвитку комунікативних умінь № 15.

Повторення вивченого про жанри мовлення. Оповідання, особливості його побудови

 

Мета: поглибити уявлення учнів про основні жанри мовлення, ознайомити з особливостями побудови оповідання, його основні ознаки; удосконалити вміння визначати тему й основну думку висловлювання, характеризувати будову оповідань, моделювати зв’язне висловлювання розповідного характеру, відновлювати деформований текст тощо.

Детальніше
19 2013 лютого 5521

Творення прислівників. Правила наголошування прислівників

Урок № 62

Творення прислівників. Правила наголошування прислівників

 

Мета: ознайомити семикласників з основними способами творення прислівників, правилами їх наголошення; формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати способи творення прислівників, правильно їх наголошувати; розвивати творчі вміння утворювати прислівники від інших частин мови різними способами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників почуття поваги до історичного минулого нашої країни.

Детальніше
18 2013 лютого 8494

Розряди прислівників

Урок № 61

Розряди прислівників

 

Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, ознайомити з розрядами прислівників за значенням; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прислівники в тексті, визначати їх розряд за значенням, добирати прислівники, різні за значенням; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників почуття любові до природи.

Детальніше
18 2013 лютого 5155

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок № 60

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прислівники в тексті, їх характеризувати (визначати значення, синтаксичну функцію); за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу ознайомити семикласників з основними прикметами весни.

Детальніше
18 2013 лютого 7003

Тематична контрольна робота № 5 (диктант). Виразне читання вголос художніх і публіцистичних текстів

Урок № 59

Тематична контрольна робота № 5 (диктант).

Виразне читання вголос художніх і публіцистичних текстів

 

Мета: оцінити рівень сформованості орфографічних і пунктуаційних умінь учнів з теми «Дієприслівник»: правильно писати дієприслівники відповідно до вивчених правил, ставити розділові знаки при дієприслівникові та дієприслівниковому звороті; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; удосконалити вміння семикласників виразно читати тексти художнього й публіцистичного стилів, а також висловлювати власне ставлення щодо змісту прочитаного.

Детальніше
18 2013 лютого 4384

Узагальнення й систематизація вивченого з теми “дієприслівник”.иМорфологічний розбір дієприслівників

Урок № 58

Узагальнення й систематизація вивченого з теми “дієприслівник”. Морфологічний розбір дієприслівників

 

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, сприяти зміцненню навичок визначення граматичних ознак дієприслівників, формувати навички морфологічного розбору дієприслівника з метою структурування вивченого матеріалу; розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виробляти вміння й навички наукового мовлення семикласників.

Детальніше
18 2013 лютого 4327

Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

Урок № 57

Урок розвитку комунікативних умінь № 14.

Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

 

Мета: навчити семикласників оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, мовного оформлення ситуації спілкування; удосконалювати мовленнєво-комунікативні вміння складати й розігрувати діалогічні тексти (орієнтовно 8–10 реплік для двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із власним досвідом, спостереженнями, обміном думками тощо; використовувати різні типи і види реплік, дотримуватися мовленнєвого етикету; підвищувати мовну й мовленнєву компетентність школярів.

Детальніше
18 2013 лютого 15740

Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

Урок № 56

Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

 

Мета: навчити семикласників знаходити дієприслівникові звороти в реченнях і текстах; формувати вміння відрізняти одиничні дієприслівники від дієприслівникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприслівникових зворотів у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до рідного краю.

Детальніше