18 2013 лютого 12339

Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

Урок № 56

Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

 

Мета: навчити семикласників знаходити дієприслівникові звороти в реченнях і текстах; формувати вміння відрізняти одиничні дієприслівники від дієприслівникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприслівникових зворотів у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до рідного краю.

Детальніше
18 2013 лютого 3340

Не з дієприслівниками

Урок № 55

Не з дієприслівниками

 

Мета: повторити й поглибити знання школярів про способи творення дієприслівників, зокрема про префіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису дієприслівників з часткою не разом і окремо та позначати відповідні орфограми, з’ясовувати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієприслівники з вивченою орфограмою; розвивати творчі вміння аналізувати, порівнювати, конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів уміння цінувати й шанобливо ставитися до помешкання українців і свого власного.

Детальніше
18 2013 лютого 6931

Уроки розвитку комунікативних умінь № 12-13. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі

Уроки № 53–54

Уроки розвитку комунікативних умінь № 12-13. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі

 

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати послідовність викладу матеріалу; перевірити рівень сформованості мовленнєво-комунікативних умінь докладно відтворювати зміст сприйнятого на слух тексту-роздуму художнього стилю, використовуючи виражальні авторські засоби.

Детальніше
18 2013 лютого 5169

Дієприслівник доконаного і недоконаного виду, їх творення

Урок № 52

Дієприслівник доконаного і недоконаного виду, їх творення

 

Мета: навчити семикласників утворювати дієприслівники доконаного і недоконаного виду, сприяти зміцненню навичок їх написання; розвивати творчі вміння використання утворених дієприслівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати шанобливе ставлення, любов і повагу до членів своєї сім’ї.

Детальніше
18 2013 лютого 2027

Вид і час дієприслівників

Урок № 51

Вид і час дієприслівників

 

Мета: розширити знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, сприяти формуванню навичок визначати вид і час дієприслівників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієприслівники доконаного і недоконаного виду в текстах, визначати їх роль; розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до природних багатств рідної держави.

Детальніше
18 2013 лютого 4497

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок № 50

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

Мета: ознайомити семикласників з дієприслівником як особливою формою дієслова; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієприслівники в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до батьків, родини, роду.

Детальніше
18 2013 лютого 5352

Тематична контрольна робота № 4. Читання мовчки тексту монологічного характеру публіцистичного стилю

Урок № 49

Тематична контрольна робота № 4. Читання мовчки тексту монологічного характеру публіцистичного стилю

 

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми «Дієприкметник»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання дієприкметників у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо; здійснити перевірку здатності семикласників читати мовчки незнайомий текст публіцистичного стилю монологічного характеру із належною швидкістю і розуміти й запам’ятовувати після одного прочитання фактичний зміст, виражально-зображувальні засоби прочитаного твору.

Детальніше
18 2013 лютого 3132

Узагальнення й систематизація вивченого з теми “дієприкметник”. Морфологічний розбір дієприкметників

Урок № 48

Узагальнення й систематизація вивченого з теми “дієприкметник”. Морфологічний розбір дієприкметників

 

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про дієприкметник як особливу форму дієслова, сприяти зміцненню навичок визначення граматичних ознак дієприкметників, формувати навички морфологічного розбору дієприкметника з метою структурування вивченого матеріалу; розвивати творчі вміння використання дієприкметників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природних надбань нашої країни.

Детальніше
18 2013 лютого 19296

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників)

Уроки № 46–47

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників)

 

Мета: навчити семикласників знаходити дієприкметникові звороти в реченнях і текстах; формувати вміння відрізняти одиничні дієприкметники від дієприкметникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприкметникових зворотів у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, її багатств, а також повагу до мистецтва.

Детальніше
18 2013 лютого 5859

Урок розвитку комунікативних умінь №11. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення

Урок № 45

Урок розвитку комунікативних умінь №11. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення

 

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз текстів публіцистичного стилю мовлення, сприймати цілісний текст, розуміти його, докладно відтворювати зміст прочитаного.

Детальніше