08 2013 лютого 4912

Теплова рівновага й температура

Урок 5/47. Теплова рівновага й температура

 

Мета уроку: познайомити учнів з умовою теплової рівноваги; пояснити будову і принцип роботи термометра.

Детальніше
08 2013 лютого 1885

Випромінювання

Урок 4/46. Випромінювання

 

Мета уроку: познайомити учнів з випромінюванням як одним зі способів теплообміну; установити особливість процесу випромінювання і урахування його специфіки у побуті й техніці.

Детальніше
08 2013 лютого 4005

Внутрішня енергія

Урок 1/43. Внутрішня енергія

 

Мета уроку: увести поняття внутрішньої енергії тіла як суми кінетичної енергії руху молекул і потенціальної енергії їх взаємодії.

Детальніше
08 2013 лютого 964

Узагальнюючий урок

Урок 8/42. Узагальнюючий урок

 

Мета уроку: навчити учнів застосовувати отримані знання для розв’язання конкретних задач; показати, яка користь була від проекту «вічних двигунів».

Детальніше
08 2013 лютого 2152

Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини»

Урок 7/41. Лабораторна робота № 10 «Визначення ККД похилої площини»

 

Мета уроку: навчитися визначати ККД похилої площини, переконатися в справедливості «золотого правила» механіки.

Детальніше
08 2013 лютого 3439

Розв’язання задач

Урок 6/40 . Розв’язання задач

 

Мета уроку: з’ясувати рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; перевірити їхнє вміння застосовувати отримані знання до розв’язання конкретних задач.

Детальніше