27 2012 грудня 2341

Розділові знаки у вивчених синтаксичніх конструкціях

Урок № 2

Розділові знаки у вивчених синтаксичніх конструкціях

 

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису і пунктуації, зокрема про розділові знаки простого і складного речення; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти просте речення від складного, правильно визначати головні і другорядні члени речення; розвивати творчі вміння будувати різні синтаксичні конструкції і правильно розставляти в них розділові знаки; виховувати шанобливе ставлення до української мови.

Детальніше
27 2012 грудня 3866

Мова — скарбниця духовності народу

Урок № 1

Мова — скарбниця духовності народу

 

Мета: розширити відомості семикласників про рідну мову, сформувати поняття про мовну скарбницю українського народу; розвинути вміння аналізувати висловлювання, складати невеликі тексти відповідно до комунікативного завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню ролі рідної української мови у збереженні духовних надбань народу.

Детальніше
26 2012 грудня 3090

Міжнародні відносини

УРОК 12

Тема.  Міжнародні відносини

 

Мета: дати уявлення про характер міжнародних відносин, розкрити їх особливості в епоху Нового часу, сформувати уявлення про події  та наслідки Тридцятилітньої війни в Європі; продовжити роботу з історичними  текстами, підручником, над формуванням навичок  з  виявлення причинно-наслідкових зв’язків, уміння давати коротку характеристику діяльності історичного діяча.

Детальніше
26 2012 грудня 2459

Англія

УРОК 11

Тема.   Англія

 

Мета:  з’ясувати  характер  змін, що  відбувалися  в Англії, пояснити особливості створення англіканської церкви; розвивати в учнів уміння критично аналізувати історичні події; виховувати толерантне ставлення до будь-яких релігій.

Детальніше
26 2012 грудня 2543

Нідерландська революція

УРОК 10

Тема.   Нідерландська революція

 

Мета: з’ясувати причини, хід та наслідки революції в Нідерландах; визначити вплив ідей Реформації на революцію в Нідерландах; розвивати вміння аналізувати історичні події та факти, а також опрацьовувати історичну  інформацію;  виховувати  негативне  ставлення  до  будь-яких  проявів насильства.

Детальніше
26 2012 грудня 3305

Іспанія

УРОК 9

Тема.  Іспанія

 

Мета: познайомити учнів з подіями історії Іспанії, дати поняття про правління Карла V та Філіппа II, дослідити процес зміцнення абсолютизму в Іспанії. основні поняття та терміни: «автодафе», «кортеси», «комунерос».

Детальніше
26 2012 грудня 4236

Франція

УРОК 8

Тема.  Франція

 

Мета:  дати  уявлення про  економічну  та  соціальну  структуру, причини  та  основні  події  релігійних  війн  у Франції;  дослідити  процес зміцнення  королівської  влади;  закріпити  переконання  у  тому,  що релігійний  фанатизм  призводить  до  протистояння  й  війни,  загибелі людей. основні  поняття  та  терміни:  «буржуазія»,  «Реформація»,  «громадянська  війна»,  «Варфоломіївська  ніч»,  «сеньйор»,  «секуляризація», «Генеральні штати»; «гарант», «централізована держава», «громадянська війна», «гугенот».

Детальніше
26 2012 грудня 3464

Поширення реформації. Контрреформація

УРОК 7

Тема.   Поширення реформації. Контрреформація

 

Мета: розкрити хід та наслідки Реформації в країнах Європи; розвивати вміння аналізувати історичну інформацію; виховувати толерантне ставлення до будь-якої релігії та повагу до думок інших.

Детальніше
26 2012 грудня 2921

Реформація

УРОК 6

Тема.  Реформація

 

Мета: з’ясувати причини, хід та наслідки Реформації в Німеччині; розкрити основні напрями Реформації в Німеччині; розвивати вміння аналізувати  історичну  інформацію  крізь  призму  технологій  розвитку критичного мислення;  виховувати  толерантне  ставлення  до  будь-якої релігії та повагу до думок інших.

Детальніше
26 2012 грудня 4344

Повсякденне життя Західної Європи

УРОК 5

Тема.   Повсякденне життя Західної Європи

 

Мета:  познайомити  учнів  з  рисами  повсякденного  життя  нового суспільства; продовжити роботу з додатковою літературою, дати уявлення про життя, побут, повсякденні заняття жителя міста та сільської місцевості.

Детальніше