24 2012 грудня 3310

Що таке право власності

Урок 14

Тема.  Що таке право власності

 

Мета: дати уявлення про юридичний зміст права власності, характеризувати форми власності, права володіння, користування, розпорядження майном, аналізувати правові ситуації на підставі окремих положень цивільного законодавства.

Детальніше
24 2012 грудня 2759

Тематичне оцінювання з теми «Ти — людина, значить, маєш права»

Урок 13

Тема.  Тематичне оцінювання з теми «Ти — людина, значить, маєш права»

 

Мета: перевірити та узагальнити знання про права та обов’язки людини і громадянина, рівень сформованості вмінь, вміння пояснювати поняття, розповідати про права та обов’язки, моделювати та оцінювати ситуації; перевірити, наскільки усвідомили учні необхідність дотримання прав та обов’язків.

Детальніше
24 2012 грудня 4067

Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави

Урок 12

Тема.  Як громадяни беруть участь   у житті демократичної держави

 

Мета: сформувати уявлення про демократію, самоврядування та форми участі громадян у житті держави, про діяльність дитячих і громадських організацій в Україні; познайомити з формами участі громадян у житті демократичної держави, дитячих і громадських організаціях, навчити цінувати важливість участі громадян у розв’язанні загальнодержавних питань та питань місцевого значення; досліджувати демократичні процеси у житті навчального закладу, функціонування органів учнівського самоврядування, моделювати демократичні процедури прийняття колективних рішень; формувати свідому позицію учнів щодо громадської активності особи.

Детальніше
24 2012 грудня 2861

Право на освіту в Україні

Урок 11

Тема.  Право на освіту в Україні

 

Мета: дати уявлення про юридичний зміст права на освіту в Україні, навчальні заклади, в яких можна здобути середню освіту і про їх відмінності, розповісти про учасників навчально-виховного процесу та їхні права та обов’язки; формувати вміння: пояснювати юридичний зміст права на освіту в Україні; висловлювати судження щодо його важливості для людини; наводити приклади навчальних закладів, в яких можна здобути середню освіту; розповідати про їх відмінності; називати учасників навчально-виховного процесу; описувати, використовуючи положення нормативних актів, їх окремі права та обов’язки; моделювати та розв’язувати правові ситуації, пов’язані з правами та обов’язками учасників навчально-виховного процесу.

Детальніше
24 2012 грудня 3269

Конституційні права і свободи людини і громадянина

Урок 10

Тема. Конституційні права і свободи людини і громадянина

 

Мета: ознайомити з основними правами і свободами людини та громадянина, розкрити юридичний зміст окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина, конституційні обов’язки громадян України; розвивати вміння коментувати окремі статті ІІ розділу Конституції України, пояснювати юридичний зміст окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина, описувати конституційні обов’язки громадян України, аналізувати правові ситуації щодо дотримання чи порушення основних прав та свобод людини і громадянина; сприяти усвідомленню уявлення про необхідність реалізації громадянином конституційних прав і свобод і виконання обов’язків.

Детальніше
24 2012 грудня 6089

Що означає бути громадянином держави

Урок 9

Тема. Що означає бути громадянином держави

 

Мета: дати уявлення про поняття «громадянство», статус громадянина, іноземця, особи без громадянства, про підстави набуття й припинення громадянства України; розвивати вміння тлумачити поняття «громадянство», називати підстави набуття й припинення громадянства України, розв’язувати правові ситуації щодо набуття громадянства дітьми; формувати усвідомлення важливості та правового значення юридичного зв’язку особи та держави.

Детальніше
24 2012 грудня 4887

Що таке права і свободи людини

Урок 8

Тема.  Що таке права і свободи людини

 

Мета: дати уявлення про поняття «права і свободи людини», види прав і свобод людини, міжнародні документи з прав людини і прав дитини; розвивати вміння тлумачити поняття «права і свободи людини», описувати види прав і свобод людини і наводити приклади; аналізувати зміст окремих статей Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини.

Детальніше
24 2012 грудня 3114

Тематичне оцінювання з теми «Правила і закони у суспільстві й твоєму житті»

Урок 7

Тема. Тематичне оцінювання з теми   «Правила і закони у суспільстві й твоєму житті»

 

Мета: узагальнити та проконтролювати знання з теми, перевірити сформованість вмінь пояснювати та розтлумачувати поняття (правило, право, закон конституція та ін.), описувати та оцінювати окремі правові положення та явища; перевірити, наскільки сформована свідома повага до права та закону.

Детальніше
24 2012 грудня 3031

Що таке Конституція

Урок 6

Тема.  Що таке Конституція

 

Мета: дати уявлення про те, що таке конституція, визначити характерні ознаки, які характеризують Конституцію України як Основний Закон держави, зміст її окремих положень, називати три гілки органів влади в Україні та їх повноваження; формувати вміння: пояснювати що таке конституція, характеризувати Конституцію України як Основний Закон держави, тлумачити зміст її окремих положень, називати органи законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні, описувати їх окремі повноваження.

Детальніше
24 2012 грудня 2160

Правопорушення та юридична відповідальність

Урок 5

Тема.  Правопорушення  та юридична відповідальність

 

Мета: дати уявлення про те, що таке правопорушення та юридична відповідальність, їх ознаки і види, про обставини що звільняють від юридичної відповідальності; сформувати вміння: пояснювати, що таке правопорушення, описувати його ознаки, розрізняти види правопорушень, наводити приклади правопорушень; розтлумачувати поняття «юридична відповідальність», називати види юридичної відповідальності; наводити приклади обставин, що звільняють від юридичної відповідальності; аналізувати правові ситуації щодо правопорушень, оцінювати вчинки та поведінку учасників ситуацій з точки зору її правомірності; виховувати повагу до правомірної поведінки.

Детальніше