19 2012 грудня 5526

Цивільно-правова відповідальність

Урок 17                                                                                       Дата__________     

Тема: Цивільно-правова відповідальність

 

Мета:

 • ознайомити учнів з особливостями та порядком при­тягнення до цивільно-правової відповідальності;
 • сфор­мувати розуміння можливої відповідальності за завдану шкоду;
 • виховувати почуття відповідальності за свої дії.
Детальніше
19 2012 грудня 8342

Захист особистих немайнових і майнових прав

Урок 16                                                                                       Дата__________     

Тема: Захист особистих немайнових і майнових прав

 

Мета:

 • сформувати в учнів поняття про особисті немайнові та майнові права, навчити їх розрізняти;
 • розвивати вміння аналізувати ситуації і правильно їх оцінювати;
 • ви­ховувати в учнів розуміння цінності особи, необхідності поваги і дотримання її прав.
Детальніше
19 2012 грудня 4148

Право власності

Урок 14                                                                                       Дата__________     

Тема: Право власності

 

Мета:

 • пояснити зміст права  власності;  розповісти про те як дитина стає власником і як вона може розпорядитися майном, яке їй належить;
 • навчити аналізувати правові ситуації на підставі окремих положень цивільного законодавства; оцінити важливість для людини бути власником;
 • виховувати поважне ставлення до своєї власності та власності інших.
Детальніше
19 2012 грудня 5551

Тематичне оцінювання за темою «Ти — людина, значить, маєш права»

Урок 13                                                                                       Дата__________     

Тематичне оцінювання за темою

«Ти — людина, значить, маєш права»

Тести

Позначити правильні відповіді.

Детальніше
19 2012 грудня 3996

Право на освіту

Урок 11                                                                                       Дата__________     

Тема: Право на освіту

 

Мета:

 • розкрити юридичний зміст права на освіту в Україні; ознайомити учнів із системою освіти;
 • з'ясувати права та обов'язки учасників навчального процесу;
 • виховувати бажання поповнювати свої знання.
Детальніше
19 2012 грудня 1650

Як ми використовуємо наше громадянство?

Урок 10.2

Тема. Як ми використовуємо наше громадянство?

 

Мета уроку:

На цьому уроці ви дослідите характеристики громадянства в конституційній демократії. Громадяни іноді не погоджуються з тим, яка повинна бути їх роль. Це ваше право у вільному суспільстві вирішувати як ти бажаєш здійснювати права і обов’язки громадянства. Що ти вивчив в цьому тексті і в інших джерелах про конституційну де

Детальніше
19 2012 грудня 3018

Що значить бути громадянином?

Урок 10.1

Тема. Що значить бути громадянином?

 

Мета уроку:

На цьому уроці ви дослідите, що це означає для нас, як окремих громадян. Коли ви завершите цей урок, ви зможете пояснити як американці дивилися на громадянство і свої права та обов’язки . Ви також зможете розрізнити, що значить бути громадянином і жителем-іноземцем. Нарешті, ви зможете пояснити особливу важливість, яку ідея громадянства має в Америці, як країна іммігрантів багатьох націй.

Детальніше
19 2012 грудня 5281

Громадянство України

Урок 9                                                                                       Дата__________     

Тема:  Громадянство України

 

Мета:

 • розкрити зміст понять «громадянин», «громадянство»; ознайомити учнів з основними нормами Закону України «Про громадянство України»; навчити розрізняти ста­тус громадянина, іноземця, особи без громадянства, розв'язувати правові ситуації щодо набуття громадян­ства;
 • формувати навички опрацювання і практичного використання нормативних актів;
 • виховувати в учнів гордість за свою державу, належність до українського громадянства.
Детальніше
19 2012 грудня 6107

Юридична відповідальність

Урок 5.1                                                                                        Дата__________     

Тема: Юридична відповідальність

 

Мета:

розкрити зміст понять юридичної відповідальності, крайньої необхідності, необхідної оборони; ознайомити з видами юридичної відповідальності та конституційни­ми принципами юридичної відповідальності;

навчити ви­значати наявність підстав для притягнення до юридич­ної відповідальності, аналізувати події суспільного життя з точки зору права; виховувати поважне ставлення до за­конів і законності.

Детальніше
19 2012 грудня 5739

Правомірна поведінка і правопорушення

Урок 5                                                                                        Дата__________     

Тема: Правомірна поведінка і правопорушення

 

Мета:

 • розкрити поняття «правомірна поведінка», «право­порушення», «юридична відповідальність»; навчити учнів користуватися правовою термінологією, застосовувати отримані знання в подальшому житті;
 • формувати в учнів розуміння необхідності правомірної поведінки та усвідомлення відповідальності за противоправну поведін­ку;
 • виховувати здатність усвідомлювати та відстоювати власну позицію.
Детальніше