11 2012 грудня 4255

Свята нашої країни

Урок 35

Тема. Свята нашої країни

 

Мета: формувати уявлення про деякі державні, народні і релігійні свята: Святого Миколая, Новий Рік, Різдво Христове, Великдень: про­довжити роботу над формуванням шанобливого ставлення до матері: по­повнити знання учнів про українське суспільство; сприяти накопичен­ню досвіду особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства; виховувати патріотизм, любов до матері.

Детальніше
11 2012 грудня 6211

Державні символи України

Урок 34

Тема. Державні символи України

 

Мета: формувати первинне уявлення про герб, прапор, гімн України; сприяти засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах; створити передумови для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних норм, історичних, національно-культурних традицій українського народу; ви­ховувати шанобливе ставлення до українських державних символів.

Детальніше
11 2012 грудня 4185

Україна — незалежна держава

Урок 33

Тема. 

 

Мета: поповнити знання учнів про українське суспільство; форму­вати первинне уявлення про Україну як незалежну державу, про держав­не свято — День Незалежності України; формувати досвід творчої діяль­ності учнів; сприяти вихованню патріотизму; прищеплювати любов до своєї Батьківщини.

Детальніше
11 2012 грудня 5876

Наша держава — Україна

Урок 32

Тема. Наша держава — Україна

 

Мета: формувати уявлення та поняття про природне і соціальне ото­чення як середовище життєдіяльності людини, її належність до приро­ди і суспільства; дати учням первинне уявлення про Україну як державу, про усвідомлення своєї приналежності до України; розповісти про сто­лицю України, про гори, моря і річку Дніпро; сприяти розвитку спосте­режливості, мислення дитини, уяви, пам'яті, активності; виховувати гро­мадянські почуття, любов до Батьківщини.

Детальніше
11 2012 грудня 2175

Як одяг до нас прийшов. Що з чого. Іграшки

Урок 31

Тема. Як одяг до нас прийшов. Що з чого. Іграшки

 

Мета: сприяти накопиченню у школярів досвіду особистісного став­лення до системи цінностей українського суспільства, засвоєнню націо­нально-культурних традицій українського народу; формувати в учнів уявлення про те, як виник одяг, про деякі традиційні елементи в одязі; розповісти про старовинні дитячі іграшки; виховувати прагнення бра­ти участь у посильному дослідженні особливостей національного одя­гу свого краю.

Детальніше
11 2012 грудня 3628

Що виготовляють або вирощують там, де ти живеш. Як хліб на стіл прийшов. Вшанування хліба

Урок 30

Тема. Що виготовляють або вирощують там, де ти живеш. Як хліб на стіл прийшов. Вшанування хліба

 

Мета: сприяти накопиченню досвіду особистісного ставлення учнів до системи цінностей українського суспільства; дати учням уявлення про заняття дорослих у місті чи селі, де вони живуть; розповісти, як з'явився хліб на столі; сприяти розвитку спостережливості, мислення, активності; виховувати гуманну, творчу, соціальне активну особистість, яка здатна дбайливо ставитися до хліба, шанувати працю, трудівників.

Детальніше
11 2012 грудня 2261

Пам'ятки старовини рідного краю. Народні майстри. Хто живе поруч із тобою

Урок 29

Тема. Пам'ятки старовини рідного краю. Народні майстри. Хто живе поруч із тобою

 

Мета: створити передумови для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, національно-куль­турних традицій українського народу; ознайомити учнів із виробами на­родних майстрів; розвивати інтерес учнів до пізнання культури і тради­цій рідного краю; викликати патріотичні почуття, негативне ставлення до руйнування або пошкодження об'єктів природи, історичних пам'яток свого краю; виховувати в учнів кращі людські якості: поважати родичів, сусідів, допомагати їм, турбуватися про них; вправляти учнів у ввічли­вому спілкуванні з ними; розвивати дружні стосунки зі своїми сусідами.

Детальніше
11 2012 грудня 4366

Де ти живеш

Урок 28

Тема. Де ти живеш

 

Мета: поповнити знання учнів про українське суспільство, довкіл­ля, в якому живе дитина; дати учням уявлення про природні умови міс­та (села); вчити називати місто (село), вулиці, свою домашню адресу; оз­найомити учнів із різноманітністю природи, господарською діяльністю населення рідного краю; виховувати патріотичні почуття.

Детальніше
11 2012 грудня 6233

Їх потрібно охороняти. Чи знаєш ти рослини і тварини

Урок 27

Тема. Їх потрібно охороняти. Чи знаєш ти рослини і тварини

Мета: ознайомити учнів з охороною і збереженням природи рідного краю, із тваринами, які охороняються; підвести учнів до розуміння того, що життя людини залежить від природи, а здоров'я природи залежить від лю­дини; розповісти учням як створити книгу «Скарги рослин і тварин; спря­мовувати практичну діяльність учнів, пов'язану з охороною та збережен­ням природних багатств; виховувати бажання турбуватися про тварин.

Детальніше
11 2012 грудня 2323

Вшанування тварин

Урок 26

Тема. Вшанування тварин

 

Мета: створити передумови для усвідомленого сприймання і засвоєн­ня учнями соціальних та морально-правових норм, історичних, націо­нально-культурних традицій українського народу; розповісти учням, яких птахів здавна шанують в Україні; вчити спостерігати за птахами; ознайо­мити учнів з системою цінностей у ставленні до природи; виховувати по­шану до птахів, інтерес до пізнання природи.

Детальніше