11 2012 грудня 4364

Живий куточок

Урок 25

Тема. Живий куточок

 

Мета: розширити знання учнів про тварин, які живуть поруч із люди­ною; розвивати уміння спостерігати за тваринами, описувати зовнішній вигляд тварин найближчого оточення, доглядати за ними; сприяти роз­витку активного пізнавального ставлення до природного оточення; вчи­ти турбуватися про тварин у різні пори року, підгодовувати птахів.

Детальніше
11 2012 грудня 1707

Іменна книжка тварин

Урок 24

Тема. Іменна книжка тварин

 

Мета: познайомити учнів із традиційними кличками тварин, які жи­вуть поряд з людиною; сприяти розвитку спостережливості, мислення, уяви, активності дітей; розповісти їм, як створити іменну книжку тварин; спонукати до спостереження за тваринами, до читання казок про них; спрямовувати практичну діяльність учнів, пов'язану з дбайливим став­ленням до домашніх тварин; вчити піклуватися про них.

Детальніше
11 2012 грудня 5093

Тварини в житті людей

УРОК 23

Тема. Тварини в житті людей

 

Мета: розкрити цінність тварин для людини; розповісти, що люди отримують від тварин; сприяти формуванню в учнів потреби до пізнан­ня світу, засвоєння емпіричних та узагальнених уявлень і понять, які ві­дображають основні властивості й закономірності реального світу, роз­ширюють пізнавальний досвід; прищеплювати повагу до тварин.

Детальніше
11 2012 грудня 15083

Тварини

Урок 22

Тема. Тварини

 

Мета: сприяти створенню теоретичної бази для інтелектуального розвитку молодших школярів; розширити та уточнити знання учнів про різноманітність тварин, умови їх проживання; вчити наводити приклади і розпізнавати тварин найближчого оточення; формувати вміння порів­нювати тварин, групувати їх за способом пересування, середовищем існування; сприяти розвитку спостережливості, мислення дитини, уяви, пам'яті; прищеплювати почуття шанобливого ставлення до тварин.

Детальніше
11 2012 грудня 2459

Вшанування рослин. Будь рослинам другом

Урок 21

Тема. Вшанування рослин. Будь рослинам другом

 

Мета: збагатити знання дітей про довкілля, в якому вони живуть, про охорону і збереження природи рідного краю, а також про охорону рос­лин; ознайомити з системою цінностей у ставленні до природи; розповіс­ти про оспівування в усній народнопоетичній творчості рослин, якими прикрашали садибу (калина, верба, чорнобривці, мальви),якими лікували­ся (звіробій, подорожник, татарське зілля, чебрець); спрямовувати прак­тичну діяльність учнів, пов'язану з охороною та збереженням природних багатств; виховувати дбайливе ставлення до рослин; вчити дотримувати­ся правил культурної поведінки серед природи.

Детальніше
11 2012 грудня 4298

Рослини. Рослини в житті людей

Урок 20

Тема. Рослини. Рослини в житті людей

 

Мета: розширити та уточнити знання учнів про різноманітність рос­лин, умови їх зростання; формувати уявлення та поняття про цілісність світу; вчити розпізнавати і наводити приклади рослин із навколишнього середовища, спостерігати за ними, встановлювати найпростіші зв'язки між неживою природою (сонячним світлом, водою, повітрям і поживни­ми речовинами) та рослинами; ознайомити з різноманітністю кімнатних рослин, довести цінність рослин для людини (естетичну, практичну, оз­доровчу); формувати вміння порівнювати рослини (за розміром, місцем зростання, використанням їх людиною); виховувати прагнення догляда­ти кімнатні рослини.

Детальніше
11 2012 грудня 3196

Ґрунт. Як дбати про землю

Урок 19

Тема. Ґрунт. Як дбати про землю

 

Мета: дати учням уявлення про ґрунт як верхній пухкий шар землі, на якому зростають рослини; застосовуючи методи дослідницької діяль­ності, переконати дітей, що у ґрунті є повітря; розповісти про значення ґрунту для рослин і тварин; ознайомити з перетворювальною діяльністю

людей: як люди дбають про землю; розвивати загальнонавчальні умін­ня учнів; сприяти накопиченню досвіду особистісного ставлення до си­стеми цінностей українського суспільства; виховувати пошану до землі.

Детальніше
11 2012 грудня 3695

Як берегти воду

Урок 18

Тема. Як берегти воду

 

Мета: розповісти учням про значення води в житті людини, про «живу» і «мертву» воду в казках; розвивати спостережливість, мислення дітей; спрямовувати практичну діяльність учнів, пов'язану з охороною та збереженням природних багатств; виховувати повагу до традицій ук­раїнського народу шанувати воду, дбайливе ставлення до води.

Детальніше
11 2012 грудня 2326

Якою вода буває. Що вода може

Урок 17

Тема. Якою вода буває. Що вода може

 

Мета: дати учням уявлення про властивості води (прозора, рідка, без кольору, без запаху, розчиняє деякі речовини), про зміни станів води (твер­дий, рідкий, газоподібний); розвивати активне пізнавальне ставлення до природи, дослідницький підхід до пізнання властивостей води; розповіс­ти про значення води для рослин, тварин, людини; сприяти створенню теоретичної бази для інтелектуального розвитку молодших школярів.

Детальніше
11 2012 грудня 6090

Повітря. Вітер

Урок 16

Тема. Повітря. Вітер

 

Мета: дати учням уявлення про властивості повітря та його значен­ня для рослин, тварин, людини; викликати інтерес до пізнання природи, до дослідницької діяльності, бажання зрозуміти сутність явищ; ознайо­мити з перетворювальною діяльністю людини: як людина використовує силу вітру; формувати досвід творчої діяльності учнів, розвитку загаль­но-навчальних умінь; спрямовувати практичну діяльність учнів; вчити їх дбати про чистоту повітря.

Детальніше