18 2012 грудня 7988

Форми земної поверхні України

Урок 14

Тема. Форми земної поверхні України

 

Мета: сформувати поняття рівнина, горб, яр, балка, гори, гірська по­верхня; формувати вміння порівнювати, знаходити спільні та відмінні ознаки; виховувати любов до природи рідного краю.

Детальніше
18 2012 грудня 7816

Розташування України на планеті Земля

Урок 13

Варіант 1

Тема. Розташування України на планеті Земля

 

Мета: продовжувати формувати уявлення про глобус і карти, про їх масштаби, розташування на них материків; дати відомості про розташу­вання України на планеті Земля; продовжувати формувати навички ви­значення сторін горизонту, масштаб, уміння читати карту України; роз­вивати пізнавальний інтерес.

Детальніше
18 2012 грудня 2309

Вступний урок

Урок 12

Тема. Вступний урок

 

Мета: дати дітям загальне уявлення про розташування України на кар­ті; ознайомити з різноманітністю форм земної поверхні України, водой­мами, природними зонами, населенням; розвивати вміння та навички пошукової роботи; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Детальніше
18 2012 грудня 6352

Населення Землі. Збережемо природу Землі разом

Урок 10

Тема. Населення Землі. Збережемо природу Землі разом

 

Мета: ознайомити учнів із поняттям раси; дати загальне уявлення про особливості кожної з них; поглибити і розширити знання дітей про вплив людини на природу; підвести дітей до усвідомлення необхідності зберігати і примножувати природні багатства, раціонально їх викорис­товувати; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати дбайливе, госпо­дарське ставлення до природи як до рідного дому, бажання зберегти нашу планету для нащадків.

Детальніше
18 2012 грудня 12645

Океани Землі

Урок 9

Тема. Океани Землі

 

Мета: ознайомити учнів із поняттям океани, їх розміщенням на карті півкуль і глобусі; розкрити значення океанів для людини; розвивати пам'ять, спостережливість учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Детальніше
18 2012 грудня 7577

Материки Землі

Урок 8

Тема. Материки Землі

 

Мета: продовжувати формувати уявлення про види географічних карт; ознайомити з поняттям материк; удосконалювати уміння користувати­ся картою півкуль; виховувати допитливість.

Детальніше
18 2012 грудня 4024

Як зображують поверхню Землі на глобусі і карті

Урок 7

Тема. Як зображують поверхню Землі на глобусі і карті

 

Мета: вчити дітей розуміти зображення на глобусі і на карті; поясни­ти, як зображується поверхня Землі на глобусі і карті; розвивати вміння користуватися масштабом; виховувати інтерес до поповнення знань про Всесвіт із додаткової літератури.

Детальніше
18 2012 грудня 6149

Як зображають місцевість на плані. Умовні знаки на плані місцевості

Урок 6

Тема. Як зображають місцевість на плані. Умовні знаки на плані місцевості

 

Мета: сформувати уявлення про план, масштаб, план місцевості, умовні позначки; навчити дітей креслити плани найпростіших пред­метів; формувати вміння користуватися умовними позначками, масш­табом; навчити читати план місцевості; продовжувати формувати вмін­ня орієнтуватися за Сонцем і компасом; формувати пізнавальний інте­рес, спостережливість, уміння порівнювати та робити висновки.

Детальніше
18 2012 грудня 6315

Як орієнтуватися на місцевості

Урок 5

Тема. Як орієнтуватися на місцевості

 

Мета: дати учням поняття горизонт, лінія горизонту, відкрита та за­крита місцевість, основні та проміжні сторони горизонту; ознайомити з компасом; навчити визначати сторони горизонту за Сонцем та місце­вими ознаками; розвивати спостережливість; виховувати дбайливе став­лення до природи.

Детальніше