13 2012 грудня 5503

Незабаром літо. Спостереження за природою влітку

Урок 33

Тема. Незабаром літо. Спостереження за природою влітку

 

Мета: формування поняття літо, ознайомити з вінкоплетенням, на­родними іграми; розвивати спостережливість за змінами у природі, ви­ховувати інтерес, захоплення, любов до рідної природи.

Детальніше
13 2012 грудня 7804

Весняні свята. Великдень

Урок 32

Тема. Весняні свята. Великдень

 

Мета: ознайомити учнів із народними звичаями, традиціями, що пов'язані з початком весняного календарного обрядового циклу; по­знайомити з символікою знаків на писанках; розвивати етичну самосві­домість, виховати кращі якості національного характеру, прагнення до відродження національної культури.

Детальніше
13 2012 грудня 3366

Весняні свята. Мамин день

Урок 31

Тема. Весняні свята. Мамин день

 

Мета: закріпити знання дітей про найріднішу, найдобрішу для всіх рідну матір; познайомити учнів зі святом вшанування матерів, розповіс­ти про виникнення цього свята; розвивати мову, мовлення, виховувати любов і шану до рідної неньки, любов до України.

Детальніше
13 2012 грудня 12029

Тварини навесні. Зустрічаємо птахів

Урок 30

Тема. Тварини навесні. Зустрічаємо птахів

 

Мета: з'ясування змін у житті комах, птахів, звірів; навчитись бачи­ти красу рідної природи, цінувати її і берегти; вміти фантазувати, розви­вати уяву в дітей; виховувати повагу до природи; розробка проектів (на вибір) «Колекціонуємо клички тварин», «Ластівка сільська».

Детальніше
13 2012 грудня 9737

Весна. Рослини навесні. Охорона здоров'я навесні

Урок 29

Тема. Весна. Рослини навесні. Охорона здоров'я навесні

 

Мета: виявлення змін, що сталися навесні в неживій природі, в жит­ті рослин, у праці людей; з'ясування причин, що зумовлюють ці зміни; охорона здоров'я навесні; розкриття значення перебування на свіжо­му повітрі для зміцнення й охорони здоров'я; розширення понять дере­ва, кущі, трав'янисті рослини; розвиток спостережливості учнів; складан­ня календарика фенологічних спостережень за початком цвітіння дерев (за зошитом).

Детальніше
13 2012 грудня 13836

Київ — столиця України

Урок 28

Тема. Київ — столиця України

 

Мета: ознайомити учнів із минулим Києва; формувати уявлення про столицю як головне місто країни; розвивати вміння фантазувати, прогно­стичне мислення, виховувати почуття громадськості у другокласників.

Детальніше
13 2012 грудня 7707

Народні промисли України

Урок 27

Тема. Народні промисли України

 

Мета: збагатити учнів новими знаннями про народні промисли Украї­ни; встановити особливості національного одягу свого краю; виховувати в учнів бажання берегти, примножувати традиції українського народу.

Детальніше
13 2012 грудня 9956

Твоя країна — Україна. Символи держави

Урок 26

Тема. Твоя країна — Україна. Символи держави

 

Мета: формувати уявлення про Україну; ознайомити з найвідомі-шими містами, найбільшими річками України; розширити та уточни­ти знання учнів про Державні символи України; виховувати патріотич­ні почуття; продовжувати формувати навички поводження під час уро­чистих подій.

Детальніше
13 2012 грудня 2883

Де ти живеш. Що дає місто селу, село — місту

Урок 25

Тема. Де ти живеш. Що дає місто селу, село — місту

 

Мета: ознайомити з особливостями і визначними місцями свого села; організувати колективне обговорення за темою «Мій рідний край»; ви­ховувати любов до рідного краю.

Детальніше
13 2012 грудня 2316

Декларація прав дитини. Основний Закон держави. Обов'язки батьків та дітей

Урок 24

Тема. Декларація прав дитини. Основний Закон держави. Обов'язки батьків та дітей

 

Мета: формування в учнів уявлення про Декларацію прав дитини, основні закони нашої держави, з'ясувати обов'язки батьків і дітей; ви­ховувати шанобливе ставлення до батьків.

Детальніше