07 2012 грудня 2967

Тематичне оцінювання за темою «Давні Індія та Китай»

Урок 27

Тема. Тематичне оцінювання за темою «Давні Індія та Китай»

 

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів під час вивчення теми шляхом проведення письмової багаторівневої роботи; виявити питання, що недостатньо опрацьовані; удосконалювати навички виконання різнорівневих завдань; формувати переконаність у необхідності систематичної роботи на уроках і під час підготовки домашніх завдань.

Детальніше
07 2012 грудня 2269

Релігія та культура Давнього Китаю

Урок 26

Тема. Релігія та культура Давнього Китаю

 

Мета: ознайомити  учнів  з  релігійними  віруваннями  і  культурною спадщиною  Давнього  Китаю;  удосконалювати  навички  інтерактивного вивчення нового матеріалу; показати неповторність й унікальність китайської  культури;  засвоїти  поняття  «Конфуцій»,  «конфуціанство»,  «Лао-Цзи», «даосизм», «церемоніал», «туш», «бамбукова книга», «компас», «папір», «пагода»; виховувати пошану до історії та культури інших народів.

Детальніше
07 2012 грудня 3800

Давній Китай

Урок 25

Тема. Давній Китай

 

Мета: дати уявлення про природно-кліматичні умови, населення, історію утворення держави в Давньому Китаї; формувати навички визначення загальних закономірностей і особливостей в розвитку стародавніх держав; удосконалювати навички роботи з історичною картою та підручником; засвоїти поняття «Хуанхе», «Янцзи», «Шань-Інь», «Жоу», «Піднебесна», «шовк», «фарфор», «рис», «чай»; виховувати пошану до історії і культури інших народів.

Детальніше
07 2012 грудня 3282

Релігія та культура Давньої Індії

Урок 24

Тема. Релігія та культура Давньої Індії

 

Мета: ознайомити учнів із найдавнішими культами та культурою Давньої Індії; дати уявлення про особливості суспільного ладу Індії; показати внесок староіндійської культури в розвиток світової науки і культури; удосконалювати навички роботи з історичною картою та підручником; засвоїти поняття: «Брахма», «Вішну», «Крішна брахманізм», «Будда», «буддизм», «веди», «Рігведа», «індуїзм», «ступа»; виховувати пошану до історії та культури країн світу.

Детальніше
07 2012 грудня 3150

Давня Індія

Урок 23

Тема. Давня Індія

 

Мета:  дати  уявлення  про  Давню  Індію,  природно-кліматичні  умови і географічне положення, історію утворення найдавніших держав долини річки Інд; розвивати вміння знаходити загальне в історії розвитку Давньої Індії та інших країн, удосконалювати навички роботи з історичною картою і підручником; засвоїти поняття: «Індостан», «Інд», «Ганг», «арії», «раджа», «варни», «касти»; виховувати пошану до історії і культури інших народів.

Детальніше
07 2012 грудня 2171

Узагальнення за темою «Країни Передньої Азії удавнину»

Урок 22

Тема. Узагальнення за темою «Країни Передньої Азії удавнину»

ВАРІАНТ 1

 

Мета: повторити, закріпити, поглибити знання з історії Передньої Азії; формувати вміння узагальнювати, порівнювати, робити висновки; розвивати творче мислення; виховувати інтерес до історії.

Детальніше
07 2012 грудня 2365

Кіммерійці та скіфи на території України

Урок 21

Тема. Кіммерійці та скіфи на території України

 

Мета: розкрити особливості суспільного розвитку племен кіммерійців та скіфів у період ранньої залізної доби; з’ясувати причини появи майнової та соціальної нерівності, появи найдавніших держав на території України; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, будувати структурно-логічні схеми, працювати з історичними текстами; познайомити з поняттями і термінами: «залізна доба», «кочовики», «Велике переселення народів», «кіммерійці», «скіфи», «нерівність», «пектораль»; формувати стійкий інтерес учнів до вивчення історії.

Детальніше
06 2012 грудня 3735

Перська держава

Урок 20

Тема. Перська держава

 

Мета: ознайомити учнів з природою та населенням Іранського нагір’я, історією утворення Перської держави, з’ясувати причини її розпаду, дати уявлення про реформи Дарія; продовжити роботу з історичними документами та історичною картою.

Детальніше
06 2012 грудня 2091

Фінікія та Ізраїльсько-Іудейське царство

Урок 19

Тема. Фінікія та Ізраїльсько-Іудейське царство

 

Мета: дати уявлення про країни Близького Сходу, сформувати уявлення про найважливіші етапи історичного розвитку Фінікії та Ізраїльсько-Іудейського царства, дати поняття «колонія», розкрити причини утворення колоній, розказати про найважливіші досягнення фінікійців, збудити інтерес до Біблії як історичного джерела.

Детальніше
06 2012 грудня 3583

Ассирія. Халдейська держава

Урок 18

Тема. Ассирія. Халдейська держава

 

Мета: сформувати уявлення про ассірійців як про кращих воїнів свого часу, розповісти про їх завоювання та про загибель Ассирії під тиском підкорених нею народів; сформувати уявлення про Халдейське царство; ввести та закріпити поняття «імперія», «загарбницька війна», «понтони», «тарани», «Вавилонська вежа», «висячі сади Семіраміди».

Детальніше