03 2013 вересня 4943

Початок Першої світової війни

Урок 6

Початок Першої світової війни

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• описувати процес створення Троїстого блоку та Антанти;

• характеризувати витоки та природу міжнародних криз та конфліктів на початку ХХ ст.;

• визначати стратегічні плани противників, причини вступу у війну головних її учасників;

• пояснювати процес гонки озброєнь, посилення мілітаризму, шовіністичної пропаганди, причини, привід s початок Першої свiтової війни;

• показувати на карті основні театри військових дій, військові кампанії та основні битви 1914 р.;

• давати характеристику визначних діячів Першої світової війни;

• хронологічно зіставляти події та явища теми.

Детальніше
03 2013 вересня 2958

Загальна характеристика процесів у країнах Латинської Америки

Урок 5

Загальна характеристика процесів у країнах Латинської Америки

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті провідні країни Америки на початку ХХ ст.;

• визначати особливості соціально-економічного розвитку провідних країн Латинської Америки на початку ХХ ст.;

• хронологічно зіставляти події та явища теми;

• тлумачити й застосовувати поняття і терміни: «латифундизм».

Детальніше
03 2013 вересня 5035

Національні рухи в Індії та Китаї. Особливості модернізаційних процесів у Японії

Урок 4

Національні рухи в Індії та Китаї. Особливості модернізаційних процесів у Японії

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті провідні країни Азії на початку ХХ ст.;

• визначати особливості соціально-економічного розвитку Японії, Індії, Китаю на початку ХХ ст.;

• порівнювати державний устрій та особливості політичного життя цих країн;

• хронологічно зіставляти події та явища теми;

• тлумачити й застосовувати поняття і терміни: «імперіалізм», «нація», «національний рух», «традиційне суспільство».

Детальніше
02 2013 вересня 10804

Особливості державного устрою, політичного життя та соціально-економічного розвитку провідних країн світу

Уроки 2–3

Особливості державного устрою, політичного життя та соціально-економічного розвитку провідних країн світу (США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Росія та Австро-Угорщина) на початку ХХ ст.

Очікувані результати

 

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті провідні країни Європи на початку ХХ ст.;

• визначати особливості соціально-економічного розвитку провідних країн світу (США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Росії та Австро-Угорщини) на початку ХХ ст.;

• порівнювати державний устрій та особливості політичного життя розвинених країн;

• хронологічно зіставляти події та явища теми.

Детальніше
02 2013 вересня 2330

Вступ до всесвітньої історії 10 клас

Урок 1

Вступ

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати основні цінності та здобутки людства на початку XX ст.;

• описувати становище у світі на початку ХХ ст.;

• складати «демографічний портрет» людства.

Детальніше
07 2013 квітня 5034

Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу

Тема: Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу

 

Мета: Охарактеризувати  зовнішню та внутрішню політику  провідних країн світу та пояснити їх пріоритети. 

Детальніше
02 2013 квітня 2532

Міжнародні відносини 1930-х рр. XX століття

Тема. Міжнародні відносини 1930-х рр. XX століття.

 

Мета: використовуючи елементи ІКТ, сприяти засвоєнню та умінню характеризувати зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу (формувати мовленнєву компетентність), визначати витоки, прояви та наслідки політики «умиротворення»( формувати хронологічну компетентність). На основі роботи з історичними джерелами аналізувати процес радянсько-німецького зближення та причини підписання пакту «Молотова-Ріббентропа» (формувати аксіологічну компетентність). Розвивати вміння самостійно  працювати з різними видами джерел.

Детальніше
23 2013 січня 3055

Повторювально-узагальнюючий урок до курсу

УРОК 35

Повторювально-узагальнюючий урок до курсу

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• повторити та закріпити знання, отримані під час вивчення курсу;

• здійснити корекцію одержаних знань;

• застосовувати одержані знання з курсу.

Детальніше
23 2013 січня 3510

Узагальнення за темами «Слов’яни та їх сусіди» та «Індія. Китай»

УРОК 33

Узагальнення за темами «Слов’яни та їх сусіди» та «Індія. Китай»

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні:

• показуватимуть держави Східної Європи, Грецію, Індію та Китай;

• називатимуть найбільш важливі історичні події з історії цих держав, давати їм оцінку;

• характеризувати історичних діячів:

• знатимуть про досягнення в галузі культури цих держав.

Детальніше