23 2013 січня 3352

Німеччина

УРОК 22

Німеччина

 

Очікувані результати

Після уроку учні:

• знатимуть етапи створення Священної Римської імперії;

• матимуть уявлення про військові походи німецьких імператорів, Ганзенський союз;

• розповідатимуть про похід німецьких лицарів на Схід;

• характеризуватимуть історичні події та їхніх учасників;

• показуватимуть на карті територію Священної Римської імперії.

Детальніше
22 2013 січня 4729

Столітня війна

УРОК 21

Столітня війна

 

Очікувані результати

Після уроку учні:

• знатимуть причини Сторічної війни;

• матимуть уявлення про хід війни;

• знатимуть, як вплинула війна на Францію та Англію;

• даватимуть оцінку історичним діячам;

• показуватимуть на карті місця основних битв.

Детальніше
22 2013 січня 2483

Франція на шляху до єдності

УРОК 20

Франція на шляху до єдності

 

Очікувані результати

Після уроку учні знатимуть:

• як відбувалося формування єдиної Французької держави;

• показуватимуть на карті домен французького короля, територію Франції;

• знатимуть про розвиток Франції у період Середньовіччя;

• розумітимуть процес формування у Франції станової монархії.

Детальніше
22 2013 січня 3578

Англія: від завоювання до парламенту

УРОК 19

Англія: від завоювання до парламенту

 

Очікувані результати

Після уроку учні:

• показуватимуть на карті Англію, її основні міста;

• матимуть уявлення про розвиток Англії у період Середньовіччя;

• розповідатимуть про реформи Генріха II Плантагенета;

• знатимуть про процес формування в Англії станової монархії.

Детальніше
22 2013 січня 3274

Скандинавія

УРОК 18

Скандинавія

 

Очікувані результати

Після уроку учні:

• показуватимуть на карті Скандинавські країни;

• познайомляться з особливостями життя північних народів;

• матимуть уявлення про духовне життя норманів, знатимуть про відкриття вікінгів.

Детальніше
22 2013 січня 2520

Арабський халіфат

УРОК 17

Арабський халіфат

 

Очікувані результати

Після уроку учні:

• показуватимуть на карті територію Арабського халіфату;

• матимуть уявлення про історію Арабського халіфату;

• знатимуть особливості життя арабів.

Детальніше
22 2013 січня 2339

Візантійська імперія

УРОК 16

Візантійська імперія

 

Очікувані результати

Після уроку учні:

• показуватимуть на карті територію Візантії;

• матимуть уявлення про історію Візантійської імперії;

• характеризуватимуть внутрішню та зовнішню політику Юстиніана;

• даватимуть характеристику особи Юстиніана.

Детальніше
22 2013 січня 2993

Тематичне оцінювання за темою «Релігійне та культурне життя Середньовічної Європи»

УРОК 15

Тематичне оцінювання за темою «Релігійне та культурне життя Середньовічної Європи»

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• давати самооцінку власним знанням з даної теми;

• визначити недоліки у знаннях та скоригувати їх.

Детальніше
22 2013 січня 2887

Культура Середньовічної Європи. Література та мистецтво

УРОК 13

Культура Середньовічної Європи. Література та мистецтво

 

Очікувані результати

Після уроку учні вмітимуть:

• розрізняти романський та готичний стилі в архітектурі;

• пояснювати причини переходу від романського стилю до готичного;

• порівнювати архітектурні стилі;

• визначати літературні жанри, поширені в середні віки;

• розповідати про представників раннього Відродження та їхню творчість.

Детальніше