15 2013 березня 1598

Властивості вод Світового океану

УРОК 45

Тема. Властивості вод Світового океану

 

Мета: формування знань про властивості вод Світового океану; розвиток практичних навичок визначати показники температур і солоності за картами атласу; сприяння розумінню закономірностей у змінах температур і солоності вод Світового океану.

Детальніше
15 2013 березня 1637

Світовий океан та його частини

УРОК 44

Тема. Світовий океан та його частини

 

Мета: формування поняття «Світовий океан» та ознайомлення з його складовими; поглиблення та систематизація знань про материки й острови; розвиток первинних практичних навичок визначати географічне положення океанів та його складових.

Детальніше
15 2013 березня 2211

Гідросфера та її основні частини

УРОК 43

Тема. Гідросфера та її основні частини

 

Мета: поглиблення та систематизація знань про властивості води, кругообіг води та його наслідки; формування знань про гідросферу та її складові; розвиток первинних практичних навичок розрізняти складові гідросфери; виховання бережливого ставлення до водних багатств планети.

Детальніше
15 2013 березня 1446

Атмосфера. Урок тематичного оцінювання знань

УРОК 42

Тема. Атмосфера. Урок тематичного оцінювання знань

 

Мета: повторення, узагальнення та перевірка знань, отриманих під час вивчення теми; вдосконалення практичних умінь та навичок

використовувати набуті знання; виховання самостійності та відповідальності.

Детальніше
15 2013 березня 2789

Кліматичні пояси та основні типи кліматів Землі

УРОК 41

Тема. Кліматичні пояси та основні типи кліматів Землі

 

Мета: формування знань про основні та перехідні кліматичні пояси; поглиблення та систематизація знань про клімат, його зміни в часі; формування навичок працювати з картою кліматичних поясів; розвиток умінь розрізняти типи кліматів та пояснювати причини їх формування.

Детальніше
15 2013 березня 1285

Клімат

УРОК 40

Тема. Клімат

 

Мета: формування первинних знань про клімат і кліматотвірні фактори; розвиток практичних навичок роботи з кліматичною картою; виховання розуміння важливості для людей знань про клімат.

Детальніше
15 2013 березня 2577

Погода

УРОК 39

Тема. Погода

 

Мета: поглиблення та систематизація знань про погоду та її елементи; формування практичних умінь характеризувати різні типи погоди, пояснювати причини зміни погоди; сприяти усвідомленню важливості складання точних прогнозів погоди; розвиток навичок аналізу спостережень за погодою та народних прикмет.

Детальніше
15 2013 березня 1419

Атмосферні опади

УРОК 38

Тема. Атмосферні опади

 

Мета: поглиблення та систематизація знань про види атмосферних опадів; формування знань про особливості опадів та закономірності їх розподілу на території Землі; розвиток навичок характеризувати різноманітні види опадів та умови їх утворення.

Детальніше
15 2013 березня 1822

Водяна пара та вологість повітря. Хмарність

УРОК 37

Тема. Водяна пара та вологість повітря. Хмарність

 

Мета: формування знань про вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; розвиток практичних навичок визначати вологість повітря та ступінь хмарності, розрізняти основні види хмар; сприяння розумінню важливості спостережень за вологістю повітря та хмарністю для складання прогнозу погоди.

Детальніше
15 2013 березня 1436

Повітряні маси. Закономірності переміщення повітряних мас

УРОК 36

Тема. Повітряні маси. Закономірності переміщення повітряних мас

 

Мета: формування знань про повітряні маси, закономірності їх переміщення; розвиток первинних практичних навичок розрізняти постійні та змінні вітри, циклони й антициклони; з’ясування ролі постійних і змінних вітрів, циклонів та антициклонів у формуванні погоди.

Детальніше