14 2013 березня 2129

Градусна сітка на глобусі і географічній карті

УРОК 15

Тема. Градусна сітка на глобусі і географічній карті

 

Мета: повторення та систематизація знань про способи зображення Землі; поглиблення та систематизація знань про форму й розміри Землі; формування знань про градусну сітку, меридіани та паралелі; розвиток первинних практичних навичок знаходження меридіанів і паралелей на глобусі та карті, характеристики їх особливостей.

Детальніше
14 2013 березня 1802

Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

УРОК 14

Тема. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті

 

Мета: формування знань про способи зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті; розвиток умінь визначати відносну й абсолютну висоти; формування первинних практичних навичок роботи зі шкалами висот і глибин.

Детальніше
14 2013 березня 1901

Визначення напрямків на місцевості, плані та карті. Орієнтування на місцевості

УРОК 13

Тема. Визначення напрямків на місцевості, плані та карті. Орієнтування на місцевості

 

Мета: поглиблення та систематизація знань про способи орієнтування та визначення напрямків; формування поняття «азимут» і навичок його визначення; розвиток практичних умінь орієнтуватися в критичних ситуаціях.

Детальніше
12 2013 березня 2647

Географічні карти. Способи картографічних зображень

УРОК 12

Тема. Географічні карти. Способи картографічних зображень

 

Мета: поглиблення та систематизація знань про географічні карти та їх особливості; формування первинних уявлень про способи картографічних зображень земної поверхні, спотворень на картах, класифікацію карт; з’ясування відмінностей у зображенні місцевості на плані та карті, причин виникнення спотворень на географічних картах; розвиток первинних практичних навичок «читання» карти, користування умовними знаками.

Детальніше
12 2013 березня 3919

Масштаб та його види

УРОК 11

Тема. Масштаб та його види

 

Мета: поглиблення та розширення знань про масштаб, отриманих на уроках математики та природознавства; формування знань про види масштабу; розвиток первинних практичних умінь користування масштабом.

Детальніше
12 2013 березня 2297

План місцевості

УРОК 10

Тема. План місцевості

 

Мета: поглиблення та систематизація знань про план місцевості, його особливості, умовні знаки; формування практичних навичок роботи з умовними знаками плану; розвиток первинних умінь з орієнтування за допомогою плану місцевості.

Детальніше
12 2013 березня 2712

Способи зображення Землі

УРОК 9

Тема. Способи зображення Землі

 

Мета: активізація та систематизація знань про способи зображення Землі з курсу природознавства; формування первинних знань про особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, плані місцевості; розвиток умінь визначати відмінності в зображеннях місцевості на рисунку, фото- й аерознімках, плані, пояснювати різницю між зображеннями земної поверхні на глобусі, плані, карті, аерофото- і космічних знімках.

Детальніше
12 2013 березня 1095

Географія — наука про природу, населення та його господарську діяльність. Географічне пізнання Землі

УРОК 8

Тема. Географія — наука про природу, населення та його господарську діяльність. Географічне пізнання Землі

 

Мета: повторення, узагальнення та систематизація знань з вивчених тем; удосконалення навичок і вмінь узагальнювати й аналізувати вивчений матеріал; розвиток нестандартного мислення; виховання відповідальності, почуття обов’язку.

Детальніше
12 2013 березня 2114

Подорожі Нового часу. Сучасні географічні відкриття

УРОК 7

Тема. Подорожі Нового часу. Сучасні географічні відкриття

 

Мета: продовження формування знань про розвиток географічної науки в Новий час і на сучасному етапі; вдосконалення навичок і вмінь характеризувати й аналізувати матеріали про подорожі та експедиції; розвиток комунікативних навичок.

Детальніше
12 2013 березня 2018

Навколосвітні подорожі. Відкриття Австралії. Походи землепрохідців

УРОК 6

Тема. Навколосвітні подорожі. Відкриття Австралії. Походи землепрохідців

 

Мета: розширення та поглиблення знань про епоху Великих географічних відкриттів; удосконалення навичок роботи з матеріалами про вивчення Землі; розвиток умінь складати невеликі повідомлення про мандрівників, узагальнювати зібраний матеріал.

Детальніше