17 2013 вересня 1622

Означено-особові речення

Урок № 29

Означено-особові речення

 

Мета: сформувати в учнів поняття про односкладні речення, їх види; ознайомити з означено-особовим реченням, способами вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях, моделювати й конструювати їх відповідно до комунікативного завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти естетичному розвиткові особистості восьмикласників.

Детальніше
17 2013 вересня 3474

Тематична контрольна робота № 3 (тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю

Урок № 28

Тематична контрольна робота № 3 (тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю

 

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень восьмикласників з розділу «Другорядні члени речення»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; перевірити вміння читати мовчки, розуміти й відтворювати незнайоме за змістом висловлювання публіцистичного стилю.

Детальніше
17 2013 вересня 1368

Узагальнення й систематизація з теми «другорядні члени речення»

Урок № 27

Узагальнення й систематизація з теми «другорядні члени речення»

 

Мета: узагальнити й систематизувати знання семикласників з розділу «Другорядні члени речення», сформувати цілісну систему особистих знань учнів з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал, удосконалювати пунктуаційні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати тощо; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини.

Детальніше
16 2013 вересня 1847

Види обставин. Порівняльний зворот

Урок № 26

Види обставин. Порівняльний зворот

 

Мета: поглибити знання учнів про обставину як другорядний член речення, порівняльний зворот, його роль у текстах різної стильової належності; сформувати вміння визначати види обставин; розвити пунктуаційні вміння виділяти порівняльні звороти комами на письмі; удосконалити навички правильно використовувати різні види обставин як в усному, так і в писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню основних цінностей людини.

Детальніше
16 2013 вересня 6207

Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

Урок № 25

Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

 

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати аналіз художнього тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури, створювати власні твори-описи пам’ятки історії та культури в художньому стилі на основі власних спостережень і вражень.

Детальніше
16 2013 вересня 4688

Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі

Урок № 24

Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі

 

Мета: ознайомити восьмикласників з вимогами до написання твору-опису за картиною в публіцистичному стилі; закріпити знання про опис як тип мовлення, його особливості та структуру; удосконалити вміння учнів усно складати твір-опис за картиною, користуючись відповідною термінологією та художніми засобами; прививати почуття любові до культурної спадщини своєї країни.

Детальніше
16 2013 вересня 2369

Додаток як другорядний член речення

Урок № 23

Додаток як другорядний член речення

 

Мета: поглибити знання учнів про додаток як другорядний член речення; сформувати поняття про прямий і непрямий додаток; розвивати вміння визначати вид додатків у реченнях, розрізняти додаток і неузгоджене означення, удосконалити навички доречно використовувати додатки у власному мовленні; за допомогою мовленнєво­комунікативного дидактичного матеріалу поглибити знання восьмикласників про видатних діячів рідного народу та їхніми досягненнями.

Детальніше
16 2013 вересня 2517

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки

Урок № 22

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки

 

Мета: сформувати в учнів поняття про прикладку як різновид означення, його функцію в реченні; розвивати правописні вміння написання прикладок з означуваними словами окремо, через дефіс та в лапках; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу формувати сталий інтерес до мистецтва як вагомого духовного надбання народу.

Детальніше
16 2013 вересня 1717

Означення узгоджене й неузгоджене

Урок № 21

Означення узгоджене й неузгоджене

 

Мета: поглибити знання учнів про означення як другорядний член речення; сформувати поняття про узгоджене й неузгоджене означення; розвивати вміння визначати вид означень у реченнях, трансформувати узгоджені означення в неузгоджені та навпаки, удосконалити навички доречно використовувати означення як в усному, так і в писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти формуванню патріотичного ставлення до рідної землі.

Детальніше
15 2013 вересня 3032

Тематична контрольна робота № 2 (тестові завдання). Вивчальне читання мовчки

Урок № 20

Тематична контрольна робота № 2 (тестові завдання). Вивчальне читання мовчки

 

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Головні члени двоскладного речення»; перевірити знання й уміння щодо ролі підмета і присудка в мовленні; з’ясувати можливі недоліки в знаннях учнів з метою усунення їх; ознайомити восьмикласників з вивчальним різновидом читання текстів мовчки, розвивати вміння читати мовчки висловлювання, глибоко проникаючи в його зміст й максимально повно охоплюючи нову інформацію.

Детальніше