03 2012 грудня 3133

Урок 22. Тема: Узагальнення знань та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.»

Урок 22

Тема. Узагальнення знань та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.»

 

Мета: повторити та узагальнити матеріал з теми «Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.», а також перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; набутих умінь і сформованих навичок; навчальних досягнень учнів з вивченої теми; розвивати в учнів вміння аналізувати матеріал, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів естетичні почуття.

 

Детальніше
03 2012 грудня 3479

Урок 21. Тема: Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.

Урок 21

Тема. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст.

 

Мета: визначити особливості розвитку українського мистецтва першої половини ХІХ ст., схарактеризувавши основні тенденції розвитку музики, образотворчого мистецтва та архітектури; розвивати в учнів уміння працювати з документами, ілюстраціями, вміти аналізувати історичний матеріал, виділяти головне й другорядне, робити висновки та узагальнення; розвивати навички усного мовлення, вміння складати зв’язну та послідовну розповідь; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання.

Детальніше
03 2012 грудня 3549

Урок 20. Тема: Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура

Урок 20

Тема. Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Традиційно-побутова культура

 

Мета: охарактеризувати особливості розвитку української літератури в кінці ХVIII — першій половині ХІХ ст., а також з’ясувати основні тенденції розвитку традиційно-побутової культури в даний період; розвивати в учнів уміння працювати з документами, ілюстраціями, вміти аналізувати історичний матеріал, виділяти головне й другорядне, робити висновки, складати порівняльну характеристику та зіставляти інформацію з різних історичних джерел; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання, вчити їх культури спілкування.

Детальніше
03 2012 грудня 5303

Урок 19. Тема: Розвиток освіти та науки

Урок 19

Тема. Розвиток освіти та науки

 

Мета: охарактеризувати особливості розвитку української культури в кінці XVIII — першій половині ХІХ ст., а також з’ясувати основні досягнення українців у галузі освіти та науки в даний період; розвивати в учнів уміння працювати з документами, таблицями, аналізувати історичний матеріал, виділяти головне й другорядне, робити висновки, складати порівняльну характеристику та зіставляти інформацію з різних історичних джерел; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання, вчити їх культури спілкування.

Детальніше
03 2012 грудня 2522

Урок 18. Тема: Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.»

Урок 18

Тема. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.»

 

Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.

Детальніше
03 2012 грудня 3925

Урок 17. Тема: Узагальнення знань за темою «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.»

Урок 17

Тема. Узагальнення знань за темою «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.»

 

Мета: повторити та узагальнити матеріал з теми «Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.»; підготуватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів почуття патріотизму, наполегливості, відданості своїй справі.

Детальніше
02 2012 грудня 3674

Урок 16. Тема: Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 –1849 рр. в Австрійській імперії

Урок 16

Тема. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848 –1849 рр. в Австрійській імперії

 

Мета: з’ясувати, як розгортався національно-визвольний рух в Галичині, Буковині і Закарпатті під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії; розвивати в учнів уміння співвідносити історичні події всесвітньої історії та історії України, а також опрацьовувати історичні документи, складати хронологічну таблицю, робити висновки й узагальнення; на прикладах національно-визвольної боротьби в Західній Україні розвивати в учнів патріотичні почуття.

Детальніше
02 2012 грудня 3853

Урок 15. Тема: Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні

Урок 15

Тема. Місце Т. Г. Шевченка в українському національному відродженні

 

Мета: з’ясувати значення діяльності Т. Г. Шевченка у національно-визвольному русі в Україні та українському національному відродженні; розвивати в учнів уміння складати розповідь, в логічній послідовності висвітлювати історичні події, розвивати навички усного мовлення та роботи з джерелами інформації; на прикладах діяльності Т. Г. Шевченка та його творів виховувати в учнів почуття любові до Батьківщини і свого народу.

Детальніше
02 2012 грудня 4240

Урок 14. Тема: Кирило-Мефодіївське братство

Урок 14

Тема. Кирило-Мефодіївське братство

 

Мета: охарактеризувати процес утворення, програмові документи, громадсько-політичну діяльність та значення Кирило-Мефодіївського братства для розгортання національно-визвольного руху в Україні; розвивати в учнів уміння працювати з документами та іншими історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, порівняння, висловлювати свої думки; на прикладах діяльності братчиків виховувати в учнів почуття любові до Батьківщини і свого народу.

Детальніше
02 2012 грудня 1942

Урок 13. Тема: Соціальні рухи на західноукраїнських землях

Урок 13

Тема. Соціальні рухи на західноукраїнських землях

 

Мета: охарактеризувати соціально-економічне становище населення західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст., а також соціальні рухи, які відбувалися на українських землях в даний період; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу історичних подій, вчити працювати з документами та ілюстраціями, аналізувати матеріал, визначати основне й другорядне, висловлювати свою точку зору; на прикладах соціальних виступів українського населення виховувати в учнів патріотичні почуття.

Детальніше