08 2013 січня 3295

Об’єднання Італії

Урок 14

Тема. Об’єднання Італії

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• встановлювати хронологічну послідовність подій;

• показувати на карті італійські держави;

• називати райони, охоплені повстаннями з вимогами об’єднати Італію;

• характеризувати процес та наслідки політичного об’єднання Італії;

• давати характеристику визначним особистостям цього періоду: фон Мадзіні, Кавуру, Гарібальді, Лінкольну;

• застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття «політична роздробленість», «Італійське королівство», «конституційна монархія», «Папа Римський».

Детальніше
08 2013 січня 4397

Об’єднання Німеччини

Урок 13

Тема. Об’єднання Німеччини

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• встановлювати хронологічну послідовність подій;

• показувати на карті території Пруссії, Північнонімецького союзу, Австрії;

• аналізувати соціально-економічне та політичне становище Пруссії та Австрії;

• називати причини франко-прусської війни;

• описувати хід франко-прусської війни, її наслідки;

• характеризувати процес та наслідки політичного об’єднання Німеччини та перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію;

• характеризувати Отто фон Бісмарка як політичного діяча;

• застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття «Північнонімецький союз», «Німецька імперія», «національна держава».

Детальніше
08 2013 січня 3998

Тематичне оцінювання за темами «Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн» та «Європа в добу революцій 1848 –1849 рр.»

Урок 12

 

Тема.  Тематичне оцінювання за темами «Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн» та «Європа в добу революцій 1848 –1849 рр.»

Детальніше
08 2013 січня 3855

Узагальнення знань за темами «Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн» та «Європа в добу революцій 1848 –1849 рр.»

Урок 11

Тема. Узагальнення знань за темами «Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських воєн» та «Європа в добу революцій 1848 –1849 рр.»

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• визначати територіальні зміни основних західноєвропейських країн;

• узагальнювати інформацію з писемних джерел;

• визначати причини, суть та наслідки основних явищ та подій, систематизувати їх;

• порівнювати діяльність видатних історичних осіб, робити висновки;

• класифікувати та застосовувати поняття та терміни.

Детальніше
08 2013 січня 5267

«Весна народів». Революції 1848 –1849 рр. у країнах Європи

Урок 10

Тема. «Весна народів». Революції 1848 –1849 рр. у країнах Європи

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті держави, охоплені революційні подіями 1848–1849 рр., основні осередки революційного руху та районі селянських повстань;

• називати держави, які брали участь у придушенні революції 1848–1849 рр.;

• називати народи, які боролись за національну незалежність;

• аналізувати суспільно-політичні рухи в країнах Східної і Західної Європи, причини революції 1848–1849 рр.;

• розкривати особливості, характер, хід, причини поразок і наслідки революції в європейських країнах у 1848–1849 рр.

Детальніше
08 2013 січня 2570

Росія. Суспільно-політичні течії і рухи

Урок 9

Тема. Росія. Суспільно-політичні течії і рухи

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• встановлювати хронологічну послідовність подій;

• характеризувати економічне та політичне становище Росії після Віденського конгресу;

• показувати територію Росії та держави, які з нею межували;

• називати центри декабристського руху;

• аналізувати програмові документи декабристів;

• порівнювати програмові вимоги;

• застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

Детальніше
31 2012 грудня 2373

Франція

Урок 8

Тема. Франція

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• встановлювати хронологічну послідовність подій;

• досліджувати політичний розвиток Франції у 20–40-і рр. ХІХ ст.;

• визначати причини і наслідки Липневої революції, характер і суть Липневої монархії;

• характеризувати особливості економічного розвитку Франції;

• порівнювати становище англійських та французьких робітників;

• давати характеристику визначним особистостям цього періоду;

• застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

Детальніше
31 2012 грудня 2300

Велика Британія

Урок 7

Тема. Велика Британія

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати основні ознаки економічного життя країн Великої Британії в 1815–1847 рр.; переходу Британії до політики вільної торгівлі;

• визначати основні ознаки політичного й суспільного життя країн Великої Британії у 1815–1847 рр.;

• називати причини і наслідки парламентської реформи в Англії, чартистського руху;

• порівнювати політику консерваторів та лібералів;

• давати характеристику видатним особистостям;

• застосовувати та пояснювати терміни й поняття.

Детальніше
31 2012 грудня 6067

Віденський конгрес. Політичне становище Європи після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі у 20-і рр. ХІХ ст.

Урок 6

Тема. Віденський конгрес. Політичне становище Європи після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі у 20-і рр. ХІХ ст.

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• пояснювати характер, спрямованість і наслідки рішень Віденського конгресу;

• характеризувати політичні розбіжності держав — учасниць Віденського конгресу;

• показувати на карті територіальний перерозподіл Європи за рішеннями Віденського конгресу;

• визначати значення Віденського конгресу та Священного союзу;

• пояснювати причини зростання національно-визвольного руху в Європі;

• називати основні події часу;

• застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

Детальніше
31 2012 грудня 3104

Франція під владою Наполеона

Урок 5

Тема. Франція під владою Наполеона

 

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• пояснювати суть бонапартизму, політики континентальної блокади, причини краху наполеонівської імперії;

• показувати на карті походи Наполеона, місця основних битв;

• давати характеристику діяльності Наполеона Бонапарта;

• аналізувати життя французів часів Консульства й Імперії, характер наполеонівських війн, їх вплив на життя і долю народів Європи;

• застосовувати та пояснювати терміни та поняття.

Детальніше